Luận án Đánh giá di truyền đàn giống thuần yorkshire và landrace liên kết giữa các trại nhằm khai thác hiệu quả nguồn gen và nâng cao chất lượng giống

Nhìn chung giá trị kinh tế của cùng một tính trạng sai khác nhau không đáng kể giữa các cơ sở giống lợn (bảng 8). Giá trị kinh tế của SCS từ 173.000 –182.200 đồng/con; của P21 từ 19.600 –20.700 đồng/kg và của T90 từ 10.400 -11.000 đồng/ngày. Điều này cho thấy các yếu tố sản xuấtvà thị trường ảnh hưởng đến hiệu quả chănnuôi của bốn cơ sở này tương đối đồng đều. Do các cơ sở giống lợn này đều có sự hợp tác, trao đổi con giống, khả năng tiếp cận các công nghệ mới tương tự nhau và có chung một thị trường (Tp. Hồ Chí Minh), nên hầu hết các thông số kinh tế, kỹ thuật cơ bản của hệ thống sản xuất chênh lệch không nhiều giữa các cơ sở giống.

Nhìn chung giá trị kinh tế của cùng một tính trạng sai khác nhau không đáng

kể giữa các cơ sở giống lợn (bảng 8). Giá trị kinh tế của SCS từ 173.000 –182.200

đồng/con; của P21 từ 19.600 –20.700 đồng/kg và của T90 từ 10.400 -11.000

đồng/ngày. Điều này cho thấy các yếu tố sản xuấtvà thị trường ảnh hưởng đến hiệu

quả chănnuôi của bốn cơ sở này tương đối đồng đều. Do các cơ sở giống lợn này đều

có sự hợp tác, trao đổi con giống, khả năng tiếp cận các công nghệ mới tương tự nhau

và có chung một thị trường (Tp. Hồ Chí Minh), nên hầu hết các thông số kinh tế, kỹ

thuật cơ bản của hệ thống sản xuất chênh lệch không nhiều giữa các cơ sở giống.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY