Luận án Chung cư lô c phường 9 - Quận 3

MỤC LỤCPHẦN THUYẾT MINHPhần I : KIẾN TRÚC (10%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trang 1TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 2Phần II : KẾT CẦU (40%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 5Chương I : TÍNH TOÁN KẾT CẤU SÀN TẦNG 2 . . . . . . . . . . . .Trang 6Chương II : TÍNH TOÁN CẦU THANG TẦNG 2 . . . . . . . . . . . . .Trang 14Chương III : KẾT CẤU KHUNG NHÀ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trang 23Chương IV : TÍNH TOÁN KẾT CẤU MÓNG. . . . . . . . . . . . . . . . Trang 43Phần III : THI CÔNG (50%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trang 67Chương I : MỞ ĐẦU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trang 68Chương II : TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 71Chương III : BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNGVÀ CHỌN MÁY THI CÔNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 87Chương IV : TIẾN ĐỘ THI CÔNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 108Chương V : LẬP TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG . . . . . . . . . . . Trang 116Chương VI : AN TOÀN LAO ĐỘNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 126PHẦN PHỤ LỤCKẾT QUẢ GIẢI NỘI LỰCVÀ TỔ HỢP CỐT THÉP KHUNG 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trang 1

MỤC LỤC

PHẦN THUYẾT MINH

Phần I : KIẾN TRÚC (10%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trang 1

TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 2

Phần II : KẾT CẦU (40%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 5

Chương I : TÍNH TOÁN KẾT CẤU SÀN TẦNG 2 . . . . . . . . . . . .Trang 6

Chương II : TÍNH TOÁN CẦU THANG TẦNG 2 . . . . . . . . . . . . .Trang 14

Chương III : KẾT CẤU KHUNG NHÀ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trang 23

Chương IV : TÍNH TOÁN KẾT CẤU MÓNG. . . . . . . . . . . . . . . . Trang 43

Phần III : THI CÔNG (50%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trang 67

Chương I : MỞ ĐẦU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trang 68

Chương II : TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 71

Chương III : BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG

VÀ CHỌN MÁY THI CÔNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 87

Chương IV : TIẾN ĐỘ THI CÔNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 108

Chương V : LẬP TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG . . . . . . . . . . . Trang 116

Chương VI : AN TOÀN LAO ĐỘNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 126

PHẦN PHỤ LỤC

KẾT QUẢ GIẢI NỘI LỰC

VÀ TỔ HỢP CỐT THÉP KHUNG 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trang 1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY