Lịch sử hình thành và phát triển của công ty xuất nhập khẩu Intimex

CHƯƠNG I: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX 1

I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty xuất nhập khẩu Intimex 1

II. Chức năng, nhiệm vụ và các lĩnh vực kinh doanh của công ty 2

1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 2

1.1. Chức năng của công ty 2

1.2. Nhiệm vụ của công ty 2

2. Các lĩnh vực kinh doanh của công ty 3

III. Tổ chức bộ máy quản lý và mối quan hệ trong quá trình hoạt động 3

1. Khối các phòng quản lý 4

1.1. Phòng kinh tế tổng hợp 4

1.2. Phòng đầu tư và xây dựng cơ bản 4

1.3. Phòng hành chính quản trị 4

1.4. Phòng tổ chức cán bộ - lao động tiền lương 5

1.5. Phòng tài chính kế toán 5

1.6. Phòng thông tin và tin học 5

2. Khối các phòng kinh doanh 5

2.1. Phòng nghiệp vụ kinh doanh 1 5

2.2. Phòng nghiệp vụ kinh doanh 2 5

2.3. Phòng nghiệp vụ kinh doanh 3 6

2.5. Phòng nghiệp vụ kinh doanh 10 6

3. Khối các đơn vị trực thuộc 6

4. Khối các công ty con 7

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 8

I. Khái quát về các lĩnh vực kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu Intimex 8

1. Thương mại 8

1.1. Xuất khẩu 8

1.2. Nhập khẩu 9

1.3. Kinh doanh nội địa 10

2. Dịch vụ 11

2.1. Kiều hối 11

3. Sản xuất 11

3.1. Nông sản 11

3.2. Thuỷ hải sản 12

3.3. May mặc 12

3.4. Xe gắn máy 12

II. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 13

III. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu Intimex 16

1. Ưu điểm 16

2. Những hạn chế và nguyên nhân 17

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI 20

I. Phương hướng phát triển của công ty xuất nhập khẩu Intimex 20

1. Định hướng chung 20

2. Kinh doanh xuất nhập khẩu 20

3. Kinh doanh nội địa 22

4. Hoạt động đầu tư và sản xuất 22

5. Hoạt động kinh doanh dịch vụ và kinh doanh khác: 24

II. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của công ty: 26

1. Đa dạng hoá thị trường và các mặt hàng xuất khẩu 26

2. Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu Intimex 27

3. Tổ chức, sắp xếp lại bộ máy công ty 28

4. Tăng cường trang thiết bị máy móc, công nghệ hiện đại 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY