Lí thuyết xác suất và thống kê toán học - Phương pháp văn bản và ứng dụng

Lời cảm ơn 0

Lời mở đầu 2

1 Thống kê Bayes 5

Thống kê Bayes 5

1.1 Giới thiệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.2 Một số phân phối thường dùng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.3 Suy luận Bayes cho tham số tỉ lệ phân phối nhị thức . . . . . . . . . . . . . . 14

1.3.1 Tiên nghiệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.3.2 Hậu nghiệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.3.3 Ước lượng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.3.4 Kiểm định giả thiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.4 Suy luận Bayes cho kỳ vọng phân phối Gaussian . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.4.1 Tiên nghiệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.4.2 Hậu nghiệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.4.3 Ước lượng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.4.4 Kiểm định giả thiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.5 Hồi quy Bayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.5.1 Suy luận Bayes cho mô hình hồi quy tuyến tính Bayes đơn . . . . . . 21

1.5.2 Mô hình hồi quy tuyến tính Bayes bội . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

1.5.3 Mô hình hồi quy Logistic Bayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY