Lãnh đạo và tư duy tổng hợp

Quy trình xem xét và tổng hợp có thể được gọi là tư duy hệ thống. Nguyên tắc này, không phải chiến lược cao siêu hay việc thực thi không có sai sót - là đặc điểm xác định của các tổ chức xuất sắc và của những người điều hành chúng.Tôi không tự cho rằng đây là một ý tưởng hay. Hơn 60 năm trước, F. Scott Fitzgerald - người được xem một trong những nhà văn lớn của thế kỷ 20, đã thấy rằng: "Khả năng để nắm giữ hai quan điểm đối lập trong đầu óc cùng một lúc và vẫn giữ khả năng để thực hiện chức năng" là dấu hiệu của một cá nhân thông minh thực sự. Và chắc chắn không phải mọi nhà lãnh đạo giỏi đều bộc lộ khả năng này, nó cũng không phải là nguồn gốc đơn độc cho thành công của những người có khả năng này. Nhưng rõ ràng rằng tư duy tổng hợp cải thiện sự đối lập của con người một cách kỳ lạ.

Quy trình xem xét và tổng hợp có thể được gọi là tư duy hệ thống.

Nguyên tắc này, không phải chiến lược cao siêu hay việc thực thi không

có sai sót - là đặc điểm xác định của các tổ chức xuất sắc và của những

người điều hành chúng.

Tôi không tự cho rằng đây là một ý tưởng hay. Hơn 60 năm trước, F.

Scott Fitzgerald - người được xem một trong những nhà văn lớn của thế

kỷ 20, đã thấy rằng: "Khả năng để nắm giữ hai quan điểm đối lập trong

đầu óc cùng một lúc và vẫn giữ khả năng để thực hiện chức năng" là dấu

hiệu của một cá nhân thông minh thực sự. Và chắc chắn không phải mọi

nhà lãnh đạo giỏi đều bộc lộ khả năng này, nó cũng không phải là nguồn

gốc đơn độc cho thành công của những người có khả năng này. Nhưng

rõ ràng rằng tư duy tổng hợp cải thiện sự đối lập của con người một cách kỳ lạ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY