Dựa theo sơ đồ mô hình lãnh đạo theo tình huống chúng ta có thể chia ra làm hai bộ phận:Một là tuỳ theo trạng thái của nhân viên. Trạng thái ở đây bao gồm năng lực và nguyện vọng. Năng lực chính là khả năng biết xử lý một vấn đề như thế nào (kiến thức), đã từng làm qua việc đó hay chưa (kinh nghiệm) và các kỹ năng liên quan (đang trong quá trình học và tích luỹ); kết quả đánh giá cuối cùng đối với nhân viên ấy là “có” hay “không có” năng lực.Còn nguyện vọng được thể hiện là có thể làm được (sự tự tin), sẽ thực hiện (lời hứa và sự đảm bảo) và muốn làm (động cơ tích cực và tính chủ động), kết quả đánh giá cuối cùng sẽ là “có” hay “không” tình nguyện làm công việc đó, và khi làm “có” hay “không có” sự tự tin. Dựa vào các tiêu chuẩn đánh giá kể trên, có thể phân trạng thái của nhân viên ra làm bốn loại cơ bản sau đây:

Dựa theo sơ đồ mô hình lãnh đạo theo tình huống chúng ta có thể chia ra

làm hai bộ phận:

Một là tuỳ theo trạng thái của nhân viên. Trạng thái ở đây bao gồm

năng lực và nguyện vọng. Năng lực chính là khả năng biết xử lý một vấn

đề như thế nào (kiến thức), đã từng làm qua việc đó hay chưa (kinh

nghiệm) và các kỹ năng liên quan (đang trong quá trình học và tích luỹ);

kết quả đánh giá cuối cùng đối với nhân viên ấy là “có” hay “không có”

năng lực.

Còn nguyện vọng được thể hiện là có thể làm được (sự tự tin), sẽ thực

hiện (lời hứa và sự đảm bảo) và muốn làm (động cơ tích cực và tính chủ

động), kết quả đánh giá cuối cùng sẽ là “có” hay “không” tình nguyện

làm công việc đó, và khi làm “có” hay “không có” sự tự tin. Dựa vào các

tiêu chuẩn đánh giá kể trên, có thể phân trạng thái của nhân viên ra làm

bốn loại cơ bản sau đây:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY