Kinh tế nhà nước và vai trũ chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam

A - PHẦN MỞ ĐẦU

B – PHẦN NỘI DUNG

I – Khái quát chung về thành phần kinh tế nhà nước

1 – Thành phần kinh tế nhà nước

1.1 Khái niệm thành phần KTNN

1.2 Cơ sở hình thành của KTNN

1.3 Đặc điểm của thành phần KTNN

2 – Sự khác nhau giữa KTNN và KTTB độc quyền

II – Sự hình thành và phát triển thành phần KTNN ở Việt Nam

1 Giai đoạn1945 – 1960

2 Giai đoạn1960 – 1975

3 Giai đoạn1975 – đầu những năm 1980

4 Giai đoạn1980 – 1985

5 Giai đoạn1985 – 1990

6 Giai đoạn1990 đến nay

III – Vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

1 – Tính tất yếu vai trò chủ đạo của thành phần KTNN

2 – Vai trò chủ đạo của KTNN

IV – Thực trạng của KTNN hiện nay

1 – Quy mô và tổ chức của các DNNN

2 – Kỹ thuật và công nghệ trong các DNNN

3 – Tổ chức quản lý của các DNNN

4 – Hiệu quả của các DNNN

5 – Những cơ hội và thác thức đối với DNNN trong thời gian tới

V - Những giải pháp cải cách, đổi mới và phát triển kinh tế nhà nước.

1 – Về định hướng tổ chức phát triển DNNN hoạt động kinh doanh hoạt động công ích

1.1 - Đối với DNNN hoạt động kinh doanh

1.2 - Đối với DNNN hoạt động công ích

2 – Về việc sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách

2.1 - Đối với DN hoạt động kinh doanh

2.2 - Đối với DN hoạt động công ích

2.3 – Giải quyết lao động dôi dư và nợ không thanh toán được

3 - Đổi mới và nâng cao hoạt của các tổng công ty nhà nước, hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh

4 - Đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN

5 – Thực hiện giao bán, khoán kinh doanh, cho thuê, sáp nhập, giải thể, phá sản DNNN

C - PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY