Kiểm tra chương I môn: Đại số 10

Câu 5: Tập hợp A∩B bằng tập hợp nào sau đây:

A.A∩B={2;4} B.A∩B= {1;2;3;6;9}

C. A∩B={1;2;3;4;9} D. A∩B={2;4;6}

Câu 6: Tập hợp A

B bằng tập hợp nào sau đây:

A. A

B ={1;2;3;4;6;9} B. A

B= {1;2;3;6;9}

C. A

B ={1;2;3;4;9} D. A

B ={2;4;6}

Câu 7: Tập hợp A\B bằng tập hợp nào sau đây:

A.A\B={1;2;3;4;6;9} B. A\B= {1;2;3;6;9}

C. A\B={6;9} D. A\B={2;4;6;9}

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY