Kiểm tra 1 tiết môn: Tin học 8

Câu 6: Trong Pascal, từ khóa để khai báo thư viện là:

A. Uses. B. Const C. Var. D. Begin.

Câu 7: Cấu trúc chương trình gồm mấy phần

A. 1 phần B. 2 phần C. 3 phần D. 4 phần

Câu 8: Kết quả của phép chia 25 div 5 là:

A. 0 B. 1 C. 5 D. 20

Câu 9: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng

A. Const x:real; B. Var 4hs: Integer C. Var Tb : real; D. Var R=30;

Câu 10: Từ khóa nào sau đây viết sai trong các từ dưới đây:

A. Progam B. Uses C. Begin D. End

Câu 11: Để thực hiện việc tính tổng của hai số nguyên a và b, phép gán nào sau đây là đúng:

A. Tong=a+b. B. Tong:=a+b; C. Tong:a+b. D.Tong(a+b)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY