Kiểm tra 1 tiết đại số chương 3 môn Toán 7

Câu 1: Dấu hiệu điều tra ở bảng trên là gì?

A. Tên các lớp của trường A B. Số học sinh ở mỗi lớp của trường A

C. Tổng số lớp của trường A D. Cả ba dấu hiệu trên

Câu 2: Các lớp có 40 học sinh là

A. 6A, 7A, 8A, 9A B.các lớp đánh số thứ tự 2;5

C. Các lớp A D. Các lớp được đánh số thứ tự 1; 5;7; 10

Câu 3: Số các giá trị của dấu hiệu thì

A. Bằng với số đơn vị điều tra B. Bằng với tổng các tần số của dấu hiệu

C. Ký hiệu là x D. Ký hiệu là n

Câu 4: Mốt của dấu hiệu là:

A. 40 B. 50 C. 12 D. 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY