Khóa luận Vai trò của văn hoá kinh doanh trong đàm phán thương mại Việt - Nhật

Mục lụcLời nói đầuChương I: Tổng quan về văn hoá kinh doanh và đàm phán thương mại quốc tế1.1 Lý luận chung về văn hoá kinh doanh1.1.1 Mối quan hệ về văn hoá và kinh doanh1.1.2 Khái niệm “văn hoá kinh doanh”1.1.3 Đặc điểm của “văn hoá kinh doanh”1.1.4 Các yếu tố cấu thành nên văn hoá kinh doanh1.2 Đàm phán trong thương mại quốc tế1.2.1 Khái niệm “đàm phán thương mại quốc tế”1.2.2 Đặc điểm của đàm phán thương mại quốc tế1.2.3 Phân loại đàm phán thương mại quốc tế1.2.4 Các giai đoạn đàm phán và các vấn đề cần chú ý1.3 Vai trò của văn hoá kinh doanh đến đàm phán thương mại quốc tếChương II: Vai trò của văn hoá kinh doanh trong đàm phán thương mại Việt – Nhật2.1 Quá trình hình thành và phát triển quan hệ thương mại Việt nam – Nhật bản2.1.1 Sự hình thành và phát triển quan hệ thương mại Việt nam – Nhật bản2.1.2 Lợi ích của Việt nam và Nhật bản trong việc phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước2.1.3 Triển vọng phát triển quan hệ thương mại hai nước trong thời gian tới2.2 Vai trò của văn hoá kinh doanh trong đàm phán thương mại Việt – Nhật2.2.1 Sự tương đồng và khác biệt về văn hoá kinh doanh Việt nam – Nhật bản2.2.2 Vai trò của văn hoá kinh doanh trong đàm phán thương mại Việt – Nhật2.3 Những kinh nghiệm trong giao dịch đàm phán ký kết hợp đồng với Nhật bảnChương III: Những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng văn hoá kinh doanh trong giao dịch đàm phán với các đối tác Nhật bản thời gian tới3.1 Các biện pháp có tính vĩ mô3.2 Các biện pháp có tính vi môKết luậnDanh mục các tài liệu tham khảoPhụ lục tham khảo Tr 1

Mục lục

Lời nói đầu

Chương I: Tổng quan về văn hoá kinh doanh và đàm phán thương mại quốc tế

1.1 Lý luận chung về văn hoá kinh doanh

1.1.1 Mối quan hệ về văn hoá và kinh doanh

1.1.2 Khái niệm “văn hoá kinh doanh”

1.1.3 Đặc điểm của “văn hoá kinh doanh”

1.1.4 Các yếu tố cấu thành nên văn hoá kinh doanh

1.2 Đàm phán trong thương mại quốc tế

1.2.1 Khái niệm “đàm phán thương mại quốc tế”

1.2.2 Đặc điểm của đàm phán thương mại quốc tế

1.2.3 Phân loại đàm phán thương mại quốc tế

1.2.4 Các giai đoạn đàm phán và các vấn đề cần chú ý

1.3 Vai trò của văn hoá kinh doanh đến đàm phán thương mại quốc tế

Chương II: Vai trò của văn hoá kinh doanh trong đàm phán thương mại Việt – Nhật

2.1 Quá trình hình thành và phát triển quan hệ thương mại Việt nam – Nhật bản

2.1.1 Sự hình thành và phát triển quan hệ thương mại Việt nam – Nhật bản

2.1.2 Lợi ích của Việt nam và Nhật bản trong việc phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước

2.1.3 Triển vọng phát triển quan hệ thương mại hai nước trong thời gian tới

2.2 Vai trò của văn hoá kinh doanh trong đàm phán thương mại Việt – Nhật

2.2.1 Sự tương đồng và khác biệt về văn hoá kinh doanh Việt nam – Nhật bản

2.2.2 Vai trò của văn hoá kinh doanh trong đàm phán thương mại Việt – Nhật

2.3 Những kinh nghiệm trong giao dịch đàm phán ký kết hợp đồng với Nhật bản

Chương III: Những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng văn hoá kinh doanh trong giao dịch đàm phán với các đối tác Nhật bản thời gian tới

3.1 Các biện pháp có tính vĩ mô

3.2 Các biện pháp có tính vi mô

Kết luận

Danh mục các tài liệu tham khảo

Phụ lục tham khảo Tr 1

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY