Khóa luận Vai trò của Công đoàn trong việc cải thiện điều kiện lao động cho công nhân (Qua khoả sát tại Công ty cổ phần may Chiến Thắng- Năm 2006)

MỤC LỤCMở đầu 11. Tính cấp thiết của đề tài 12. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 23. Mục đích nghiên cứu 44. ý nghĩa của đề tài 44.1. Ý nghĩa khoa học 44.2. Ý nghĩa thực tiễn 45. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, khách thể nghiên cứu 55.1. Đối tượng nghiên cứu 55.2. Phạm vi nghiên cứu 55.3. Khách thể nghiên cứu 56. Phương pháp nghiên cứu 56.1. Phương pháp chung 56.2. Phương pháp cụ thể 67. Giả thuyết và khung lý thuyết 67.1. Giả thuyết nghiên cứu 67.2. Khung lý thuyết 7Chương 1: Cơ sở lý luận 81.1. Các lý thuyết có liên quan 81.1.1. Lý thuyết phát triển bền vững 81.1.2. Quan điểm Mácxit về sức khoẻ 81.1.3. Lý thuyết xã hội học về lao động 91.1.4. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải thiện điều kiện làm việc cho CN VCLĐ 101.2. Những khái niệm công cụ 111.2.1. Môi trường lao động 111.2.2. Điều kiện lao động 121.2.4. Vai trò công đoàn 141.2.5. Quan hệ xã hội 15chương 2: Thực trạng của vấn đề nghiên cứu 162.1. Khái quát về công ty Cổ phần may Chiến Thắng. 162.2. Đặc điểm lực lượng lao động và tổ chức sản xuất của Công ty 192.2.1. Đặc điểm lực lượng lao động 192.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất 192.3. Điều kiện lao động tại công ty Cổ phần may Chiến Thắng 212.3.1. Môi trường lao động 212.3.2. Máy móc, thiết bị của Công ty 272.3.3. Hệ thống an toàn vệ sinh lao động trong Công ty 282.3.4. Tình hình sức khoẻ của công nhân 322.4. Môi trường xã hội 352.5. Các hoạt động của Công đoàn Công ty với vấn đề cải thiện ĐKLĐ 372.5.1. Hệ thống tổ chức Công đoàn Công ty CP may Chiến Thắng 372.5.2. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức Công đoàn 402.5.3. Công tác bảo hộ lao động của Công đoàn Công ty 412.5.4. Các hoạt động của Công đoàn Công ty 422.6. Vai trò của Công đoàn trong việc cải thiện ĐKLĐ cho công nhân 442.6.1. Công đoàn tập hợp ý kiến phản ánh của công đoàn viên 442.6.2. Công đoàn đề xuất các ý kiến của công đoàn viên về ĐKLĐ. 482.6.3. Công đoàn đưa ra các phương án để giải quyết các yêu cầu, thắc mắc, kiến nghị NLĐ 502.6.4. Công đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về ATLĐ-VSLĐ và chính sách, chế độ dành cho công nhân 53Kết luận 561. Kết luận. 562. Giải pháp. 583. Khuyến nghị. 58Tài liệu tham khảo 62Phụ lục 1 63Phụ lục 2 72

MỤC LỤC

Mở đầu 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2

3. Mục đích nghiên cứu 4

4. ý nghĩa của đề tài 4

4.1. Ý nghĩa khoa học 4

4.2. Ý nghĩa thực tiễn 4

5. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, khách thể nghiên cứu 5

5.1. Đối tượng nghiên cứu 5

5.2. Phạm vi nghiên cứu 5

5.3. Khách thể nghiên cứu 5

6. Phương pháp nghiên cứu 5

6.1. Phương pháp chung 5

6.2. Phương pháp cụ thể 6

7. Giả thuyết và khung lý thuyết 6

7.1. Giả thuyết nghiên cứu 6

7.2. Khung lý thuyết 7

Chương 1: Cơ sở lý luận 8

1.1. Các lý thuyết có liên quan 8

1.1.1. Lý thuyết phát triển bền vững 8

1.1.2. Quan điểm Mácxit về sức khoẻ 8

1.1.3. Lý thuyết xã hội học về lao động 9

1.1.4. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải thiện điều kiện làm việc cho CN VCLĐ 10

1.2. Những khái niệm công cụ 11

1.2.1. Môi trường lao động 11

1.2.2. Điều kiện lao động 12

1.2.4. Vai trò công đoàn 14

1.2.5. Quan hệ xã hội 15

chương 2: Thực trạng của vấn đề nghiên cứu 16

2.1. Khái quát về công ty Cổ phần may Chiến Thắng. 16

2.2. Đặc điểm lực lượng lao động và tổ chức sản xuất của Công ty 19

2.2.1. Đặc điểm lực lượng lao động 19

2.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất 19

2.3. Điều kiện lao động tại công ty Cổ phần may Chiến Thắng 21

2.3.1. Môi trường lao động 21

2.3.2. Máy móc, thiết bị của Công ty 27

2.3.3. Hệ thống an toàn vệ sinh lao động trong Công ty 28

2.3.4. Tình hình sức khoẻ của công nhân 32

2.4. Môi trường xã hội 35

2.5. Các hoạt động của Công đoàn Công ty với vấn đề cải thiện ĐKLĐ 37

2.5.1. Hệ thống tổ chức Công đoàn Công ty CP may Chiến Thắng 37

2.5.2. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức Công đoàn 40

2.5.3. Công tác bảo hộ lao động của Công đoàn Công ty 41

2.5.4. Các hoạt động của Công đoàn Công ty 42

2.6. Vai trò của Công đoàn trong việc cải thiện ĐKLĐ cho công nhân 44

2.6.1. Công đoàn tập hợp ý kiến phản ánh của công đoàn viên 44

2.6.2. Công đoàn đề xuất các ý kiến của công đoàn viên về ĐKLĐ. 48

2.6.3. Công đoàn đưa ra các phương án để giải quyết các yêu cầu, thắc mắc, kiến nghị NLĐ 50

2.6.4. Công đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về ATLĐ-VSLĐ và chính sách, chế độ dành cho công nhân 53

Kết luận 56

1. Kết luận. 56

2. Giải pháp. 58

3. Khuyến nghị. 58

Tài liệu tham khảo 62

Phụ lục 1 63

Phụ lục 2 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY