Khóa luận Tìm hiểu phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên ở Sài Gòn – Gia Định 1965 – 1968

MỤC LỤCMỤC LỤC . 1PHẦN MỞ ĐẦU . 31. Lý do chọn đề tài . 32. Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 43. Phương pháp nghiên cứu . 84. Bố cục đề tài . 9PHẦN NỘI DUNG .10Chương 1: Vị trí Sài Gòn – Gia Định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ .101. Sơ nét về lịch sử Sài Gòn – Gia Định .102. Sài Gòn – Gia Định trung tâm chính trị, quân sự, kinh tế của Chính quyền Việt Nam Cộng hòa .173. Vị trí của Sài Gòn – Gia Định đối với cách mạng miền Nam Việt Nam .20Chương 2: Phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên ở Sài Gòn – Gia Định (1965-1968) .231. Sơ nét về phong trào học sinh, sinh viên sài Gòn – Gia Định trước 1965 .231.1 Âm mưu của Mỹ và Chính quyền Sài Gòn đối với học sinh, sinh viên miền Nam .231.2 Phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên Sài Gòn – Gia Định trước 1965 .261.2.1 Từ 1950 – 1959 .271.2.2 từ 1959 – 1965.312. Phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên ở Sài Gòn – Gia Định 1965-1968 .422.1 Mục đích đấu tranh .442.2 Lực lượng lãnh đạo .572.3 Các hình thức đấu tranh .68 2.3.1 Đấu tranh dưới hình thức công khai, ôn hòa .682.3.2 Đấu tranh dưới hình thức bạo động .772.3.3 Đấu tranh bí mật .812.4 Các phong trào đấu tranh tiêu biểu .822.4.1 Phong trào đấu tranh đòi hòa bình .82 2.4.2 Phong trào đòi “Tự trị đại học” .862.4.3 Phong trào chống “Quân sự hóa học đường” .88 2.4.4 Các phong trào chung .903. Phản ứng của Mỹ và chính quyền Sài Gòn đối với phong trào học sinh, sinh viên .963.1 Nhận định của Chính quyền Sài Gòn và Mỹ về phong trào học sinh,sinh viên .963.2 Biện pháp đối phó của Mỹ và chính quyền Sài Gòn với phong trào học sinh, sinh viên . 103Chương 3: Đóng góp của phong trào học sinh, sinh viên ở Sài Gòn – Gia Địnhtrong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1965-1968). 1211. Đóng góp của phong trào học sinh, sinh viên . 1211.1 Trên phương diện đấu tranh chính trị . 1211.2 Trên phương diện văn hóa – giáo dục. 124 1.3 Tăng cường sức mạnh cho cách mạng miền Nam . 1262. Tính chất và đặc điểm của phong trào học sinh, sinh viên . 130 KẾT LUẬN . 134PHỤ LỤC . 138TÀI LIỆU THAM KHẢO . 144

MỤC LỤC

MỤC LỤC . 1

PHẦN MỞ ĐẦU . 3

1. Lý do chọn đề tài . 3

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 4

3. Phương pháp nghiên cứu . 8

4. Bố cục đề tài . 9

PHẦN NỘI DUNG .10

Chương 1: Vị trí Sài Gòn – Gia Định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ .10

1. Sơ nét về lịch sử Sài Gòn – Gia Định .10

2. Sài Gòn – Gia Định trung tâm chính trị, quân sự, kinh tế của Chính quyền

Việt Nam Cộng hòa .17

3. Vị trí của Sài Gòn – Gia Định đối với cách mạng miền Nam Việt Nam .20

Chương 2: Phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên ở Sài Gòn – Gia Định (1965-1968) .23

1. Sơ nét về phong trào học sinh, sinh viên sài Gòn – Gia Định trước 1965 .23

1.1 Âm mưu của Mỹ và Chính quyền Sài Gòn đối với học sinh, sinh viên miền Nam .23

1.2 Phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên Sài Gòn – Gia Định trước 1965 .26

1.2.1 Từ 1950 – 1959 .27

1.2.2 từ 1959 – 1965.31

2. Phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên ở Sài Gòn – Gia Định 1965-1968 .42

2.1 Mục đích đấu tranh .44

2.2 Lực lượng lãnh đạo .57

2.3 Các hình thức đấu tranh .68

2.3.1 Đấu tranh dưới hình thức công khai, ôn hòa .68

2.3.2 Đấu tranh dưới hình thức bạo động .77

2.3.3 Đấu tranh bí mật .81

2.4 Các phong trào đấu tranh tiêu biểu .82

2.4.1 Phong trào đấu tranh đòi hòa bình .82

2.4.2 Phong trào đòi “Tự trị đại học” .86

2.4.3 Phong trào chống “Quân sự hóa học đường” .88

2.4.4 Các phong trào chung .90

3. Phản ứng của Mỹ và chính quyền Sài Gòn đối với phong trào học sinh, sinh viên .96

3.1 Nhận định của Chính quyền Sài Gòn và Mỹ về phong trào học sinh,sinh viên .96

3.2 Biện pháp đối phó của Mỹ và chính quyền Sài Gòn với phong trào học sinh, sinh viên . 103

Chương 3: Đóng góp của phong trào học sinh, sinh viên ở Sài Gòn – Gia Định

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1965-1968). 121

1. Đóng góp của phong trào học sinh, sinh viên . 121

1.1 Trên phương diện đấu tranh chính trị . 121

1.2 Trên phương diện văn hóa – giáo dục. 124

1.3 Tăng cường sức mạnh cho cách mạng miền Nam . 126

2. Tính chất và đặc điểm của phong trào học sinh, sinh viên . 130

KẾT LUẬN . 134

PHỤ LỤC . 138

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 144

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY