Khóa luận Thực trạng và xu thế phát triển của hiệp định thương mại tự do (FTA) trong khu vực Asean

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

LỜI MỞ ĐẦU 6

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTA) 3

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO 3

1. Khái niệm hiệp định thương mại tự do FTA 3

1.1. Quan niệm truyền thống 3

1.2. Quan niệm mới về Hiệp định Thương mại tự do (FTA) 4

2. Nội dung cơ bản của Hiệp định thương mại tự do FTA 4

2.1. Tự do hóa thương mại hàng hóa 4

2.2. Tự do hóa thương mại dịch vụ 5

2.3. Tự do hóa đầu tư 5

2.4. Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các nước tham gia ký kết hiệp định 6

2.5. Một số cam kết khác 6

3. Phân loại Hiệp định thương mại tự do FTA 6

3.1. Căn cứ theo quy mô, số lượng các thành viên tham gia 6

3.2. Dựa vào mức độ tự do hóa 8

4. Tác động của Hiệp định thương mại tự do FTA 9

4.1. Tác động đến các quốc gia thành viên 9

4.1.1. Tác động tích cực 9

4.1.2. Tác động tiêu cực 13

4.2. Tác động đến quá trình đa phương hóa 13

4.2.1. Tác động tích cực 14

4.2.2. Tác động tiêu cực 15

II. TÌNH HÌNH KÝ KẾT CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTA) TRÊN THẾ GIỚI 17

1. Khu vực châu Âu 18

1.1. Khu vực Tây Âu 18

1.2. Khu vực Trung và Đông Âu 18

2. Khu vực châu Mỹ 19

2.1. Khu vực Bắc Mỹ 19

2.2. Khu vực Trung và Nam Mỹ 20

3. Khu vực châu Á 20

3.1. Khu vực Đông Á 21

3.2. Khu vực Nam Á 21

4. Khu vực Trung Đông và châu Phi 21

4.1. Khu vực Trung Đông 21

4.2. Khu vực châu Phi 22

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VÀ XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO TRONG KHU VỰC ASEAN 23

I. KHU VỰC ASEAN VÀ SỰ HÌNH THÀNH FTA Ở ASEAN 23

1. Giới thiệu chung về ASEAN 23

2. Một số nhân tố thúc đẩy và cản trở xu hướng hình thành FTA ở ASEAN 25

2.1. Các nhân tố thúc đẩy 25

2.2. Nhân tố cản trở 31

II. THỰC TRẠNG FTA Ở ASEAN 32

1. Tình hình chung về các FTA ở ASEAN 32

2. Chính sách FTA của khối ASEAN và của các nước thành viên ASEAN 35

2.1. Toàn cảnh xu hướng hình thành FTA của khối ASEAN 35

2.1.1. Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) 35

2.1.2. Các lộ trình FTA của ASEAN với các đối tác bên ngoài khối 36

2.1.3. Quan điểm tiếp cận và lộ trình chính sách FTA của khối ASEAN 38

2.2. Các nước thành viên ASEAN 39

2.2.1. Nhóm nước chủ động và tích cực tham gia xu hướng FTA 39

2.2.2. Nhóm ứng phó và tham gia muộn hơn và xu hướng FTA: Malaysia, Philipin, Indonesia, Bruney và nhóm CLMV 47

III. XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA FTA TẠI ASEAN 57

CHƯƠNG III: TRIỂN VỌNG KÝ KẾT FTA CHO VIỆT NAM 63

I. TÌNH HÌNH THAM GIA CÁC FTA CỦA VIỆT NAM 63

1. Tổng quan tình hình tham gia các FTA của Việt Nam 63

2. Tình hình tham gia các FTA khu vực của Việt Nam 64

2.1. CEPT/AFTA 64

2.2. FTA ASEAN-Trung Quốc 67

3. Tình hình ký kết FTA song phương của Việt Nam 69

II. TÁC ĐỘNG CỦA LÀN SÓNG FTA SONG PHƯƠNG ĐẾN VIỆT NAM 72

1. Tác động về thương mại 73

2. Tác động đến đầu tư và cơ cấu kinh tế 73

3. Tác động đến hội nhập kinh tế quốc tế 74

4. Tác động đến quá trình cải cách thể chế 75

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC KÝ KẾT FTA CỦA VIỆT NAM 76

1. Sự cần thiết phải có một chính sách FTA cho Việt Nam trước làn sóng FTA thế giới và khu vực 76

2. Nguyên tắc lựa chọn đối tác 79

3. Phương thức tiếp cận và lộ trình chính sách FTA trong thời gian tới - Một số bài học rút ra từ thực tiễn FTA tại các nước ASEAN 80

3.1. Một số bài học rút ra từ thực tiễn FTA tại các nước ASEAN cho chính sách FTA của Việt Nam 80

3.2. Phương thức tiếp cận và lộ trình chính sách FTA trong thời gian tới 82

4. Những lưu ý về nội dung và đàm phán khi ký kết FTA với các nước phát triển 85

4.2. Vấn đề dịch vụ 87

4.3. Vấn đề đầu tư 89

4.4. Những “vấn đề Singapore” khác: mua sắm chính phủ và cạnh tranh 90

5. Công tác nghiên cứu và tham mưu chính sách 93

KẾT LUẬN 95

TÀI LIỆU THAM KHẢO 97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY