Khóa luận Thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy bán hàng tại công ty TNHH R&MORE

Mục Lục:

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: Thực trạng bán hàng ở Công ty TNHH R&MORE 33

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH R&MORE. 3

1.1. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của công ty 3

1.2. Bộ máy quản lý của công ty 4

1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 9

1.4. Các lĩnh vực hoạt động của Công ty. 10

1.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty TNHH RMORRE. 10

1.2.1. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty 10

1.2.2 . Tình hình tài chính của công ty 14

1.3. Nguồn nhân lực của công ty 17

1.3.1. Cơ cấu lao động của công ty. 17

1.3.2. Tình hình trả lương lao động tại công ty R&more 18

1.3.3 Năng suất lao động: 19

1.3.4. Tuyển dụng lao động 20

1.3.5. Đối thủ cạnh tranh: 21

1.4. Thực trạng bán hàng của công ty TNHH R&MORE 26

1.4.1. Phân tích công tác ng/cứu thị trường và lựa chọn mặt hàng k/doanh 26

1.4.2. Công tác xây dựng mạng lưới bán hàng 27

1.4.3. Chính sách xúc tiến bán hàng 34

1.4.4. Kết quả hoạt động bán hàng . 35

1.5. Đánh giá hoạt động bán hàng 36

1.5.1. Thành tựu đạt được. 36

1.5.2. Những hạn chế và nguyên nhân: 37

CHƯƠNGII: Giải pháp thúc dẩy bán hàng ở Công ty TNHH R&MORE. 40

2.1. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. 40

2.1.1. Phương hướng đầu tư và phát triển con người 40

2.1.2. Phương hướng phát triển thị trường và khách hàng 41

2.1.3. Phương hướng phát triển nguồn hàng 41

2.1.4. Phương hướng hoàn thiện cơ sở vật chất 41

2.2. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy bán hàng ở Công ty TNHH R&MORE 41

2.2.1. Chú trọng và nâng cao chất lượng của khâu nghiên cứu thị trường. 42

2.2.2 Tổ chức tốt mạng lưới bán hàng 43

2.2.3. Hoàn thiện hình thức và phương thức bán hàng 44

2.2.4. Tăng cường các hoạt động xúc tiến bán hàng 45

2.2.5. Giữ vững thị trường hiện có và tìm kiếm thị trường mới. 46

2.2.6. Nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân viên 47

2.2.7. Chính sách giá phải linh hoạt 48

2.2.8. Phát triển các hoạt động dịch vụ 48

2.2.9. Đổi mới lại cơ cấu tổ chức 49

2.3. Một số kiến nghị 50

2.3.1 Kiến nghị từ phía công ty vớ nhà nước 50

2.3.2. Kiến nghị từ phía công ty tới ngành 52

KÕt luËn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY