Khóa luận Thực trạng hoạt động marketing công ty TNHH thương mại và sản xuất thuốc thú y

Lời cảm ơn i

Lời cam đoan ii

Mục lục iii

Danh sách các hình ảnh, bảng biểu, sơ đồ vi

Lời mở đầu 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu 1

3. Đối tượng nghiên cứu 2

4. Phạm vi nghiên cứu 2

5. Phương pháp nghiên cứu 2

6. Ý nghĩa của đề tài 2

7. Kết cấu chuyên đề 2

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3

1.1. Khái niệm về Marketing 3

1.2. Vai trò của Marketing 3

1.2.1. Vai trò đối với nền kinh tế. 3

1.2.2. Vai trò đối với doanh nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY