Khóa luận Thế giới nghệ thuật thơ Nguyễn Trọng Tạo

A-Phần mở đầu 1I-Lý do chọn đề tài 1II- Lịch sử đề tài 1III-Phạm vi và phương pháp nghiên cứu 2IV-Bố cục khóa luận 3B-Phần nội dung 4ChuơngI- Hình tượng thơ và quan niệm nghệ thuật về con người trong thơ Nguyễn Trọng Tạo 4I-Hình tượng thơ Nguyễn Trọng Tạo 41-Khái niệm hình tượng thơ 42-Hình tượng thơ Nguyễn Trọng Tạo 42.1-Hình tượng nhân vật trữ tình 52.2-Hình tượng thiên nhiên 9II-Quan niệm nghệ thuật về con người trong thơ Nguyễn Trọng Tạo 161-Khái niệm quan niệm nghệ thuật về con người 162-Quan niệm nghệ thuật về con người trong thơ Nguyễn Trọng Tạo 162.1-Con người cô đơn 172.2-Con người đồng hiện quá khứ - hiện tại - tương lai 20Chương II-Không gian và thời gian nghệ thuật trong thơ Nguyễn Trọng Tạo 24I- Không gian nghệ thuật trong thơ Nguyễn Trọng Tạo 241-Khái niệm không gian nghệ thuật 242- Không gian nghệ thuật trong thơ Nguyễn Trọng Tạo 252.1-Không gian trần thế 252.2-Không gian vĩnh hằng 28II-Thời gian nghệ thuật trong thơ Nguyễn Trọng Tạo 321-Khái niệm thời gian nghệ thuật 322-Thời gian nghệ thuật trong thơ Nguyễn Trọng Tạo 332.1-Thời gian trần thế 342.2-Thời gian vĩnh hằng 37Chương III- Ngôn ngữ và giọng điệu thơ Nguyễn Trọng Tạo 41I-Ngôn ngữ thơ Nguyễn Trọng Tạo 411-Khái niêm ngôn ngữ thơ 412-Ngôn ngữ thơ Nguyễn Trọng Tạo 422.1-Ngôn ngữ thơ Nguyễn Trọng Tạo là ngôn ngữ "hòa giải" giữa cái mới và cái cũ 422.2- Ngôn ngữ thơ Nguyễn Trọng Tạo là ngôn ngữ đặc biệt giàu nhạc tính, đầy sự ngân rung khác người. 47II- Giọng điệu thơ Nguyễn Trọng Tạo 501-Khái niệm giọng điệu tác phẩm văn học 502-Giọng điệu thơ Nguyễn Trọng Tạo 502.1-Giọng thơ suy tư, ngẫm ngợi 502.2-Giọng thơ tưng tửng, ngu ngơ 53C-Phần kết luận 56D-Tài liệu tham khảo 57

A-Phần mở đầu 1

I-Lý do chọn đề tài 1

II- Lịch sử đề tài 1

III-Phạm vi và phương pháp nghiên cứu 2

IV-Bố cục khóa luận 3

B-Phần nội dung 4

ChuơngI- Hình tượng thơ và quan niệm nghệ thuật về con người trong thơ Nguyễn Trọng Tạo 4

I-Hình tượng thơ Nguyễn Trọng Tạo 4

1-Khái niệm hình tượng thơ 4

2-Hình tượng thơ Nguyễn Trọng Tạo 4

2.1-Hình tượng nhân vật trữ tình 5

2.2-Hình tượng thiên nhiên 9

II-Quan niệm nghệ thuật về con người trong thơ Nguyễn Trọng Tạo 16

1-Khái niệm quan niệm nghệ thuật về con người 16

2-Quan niệm nghệ thuật về con người trong thơ Nguyễn Trọng Tạo 16

2.1-Con người cô đơn 17

2.2-Con người đồng hiện quá khứ - hiện tại - tương lai 20

Chương II-Không gian và thời gian nghệ thuật trong thơ Nguyễn Trọng Tạo 24

I- Không gian nghệ thuật trong thơ Nguyễn Trọng Tạo 24

1-Khái niệm không gian nghệ thuật 24

2- Không gian nghệ thuật trong thơ Nguyễn Trọng Tạo 25

2.1-Không gian trần thế 25

2.2-Không gian vĩnh hằng 28

II-Thời gian nghệ thuật trong thơ Nguyễn Trọng Tạo 32

1-Khái niệm thời gian nghệ thuật 32

2-Thời gian nghệ thuật trong thơ Nguyễn Trọng Tạo 33

2.1-Thời gian trần thế 34

2.2-Thời gian vĩnh hằng 37

Chương III- Ngôn ngữ và giọng điệu thơ Nguyễn Trọng Tạo 41

I-Ngôn ngữ thơ Nguyễn Trọng Tạo 41

1-Khái niêm ngôn ngữ thơ 41

2-Ngôn ngữ thơ Nguyễn Trọng Tạo 42

2.1-Ngôn ngữ thơ Nguyễn Trọng Tạo là ngôn ngữ "hòa giải" giữa cái mới và cái cũ 42

2.2- Ngôn ngữ thơ Nguyễn Trọng Tạo là ngôn ngữ đặc biệt giàu nhạc tính, đầy sự ngân rung khác người. 47

II- Giọng điệu thơ Nguyễn Trọng Tạo 50

1-Khái niệm giọng điệu tác phẩm văn học 50

2-Giọng điệu thơ Nguyễn Trọng Tạo 50

2.1-Giọng thơ suy tư, ngẫm ngợi 50

2.2-Giọng thơ tưng tửng, ngu ngơ 53

C-Phần kết luận 56

D-Tài liệu tham khảo 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY