Khóa luận Thái độ của cha mẹ đối với việc học của con và định hướng nghề nghiệp cho con ở gia đình ngoại thành Hà Nội

MỤC LỤCMỞ ĐẦU 41. Tính cấp thiết của đề tài: 42. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu: 53. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn: 93.1. Ý nghĩa khoa học: 93.2. Ý nghĩa thực tiễn: 94. Mục tiêu, đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu: 94.1 Mục đích nghiên cứu: 94.2. Đối tượng nghiên cứu: 104.3. Khách thể nghiên cứu: 104.4. Phạm vi nghiên cứu: 105. Phương pháp nghiên cứu: 105.1. Phương pháp luận: 105.2. Phương pháp nghiên cứu: 115.2.1. Phương pháp trưng cầu ý kiến: 115.2.2. Phương pháp phỏng vấn sâu: 125.2.3. Phương pháp phân tích tài liệu: 135.2.4. Đặc điểm của mẫu khảo sát: 146. Giả thuyết nghiên cứu và khung lý thuyết: 156.1. Giả thuyềt nghiên cứu: 156.2. Khung lý thuyết: 16CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 171.1. Các lý thuyết có liên quan: 171.1.1. Lý thuyết vai trò: 171.1.2. Lý thuyết trao đổi xã hội: 181.2. Các khái niệm công cụ: 201.2.1. Khái niệm gía trị 201.2.2. Khái niệm định hướng giá trị 201.2.3. Khái niệm thái độ 211.2.4. Khái niệm nghề nghiệp 221.2.5. Khái niệm gia đình. 231.2.6. Khái niệm ngoại thành 23CHƯƠNG 2: THÁI ĐỘ CỦA CHA MẸ ĐỐI VỚI VIỆC HỌC CỦA CON VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO CON Ở GIA ĐÌNH NGOẠI THÀNH HÀ NỘI 252.1. Điều kiện kinh tế xã hội của địa bàn khảo sát: 252.2. Kết quả nghiên cứu: 272.2.1. Thực trạng và xu hướng phát triển lao động việc làm ở Việt Nam: 272.2.2. Thái độ của cha mẹ đối với việc học của con 30 2.2.2.1. Nhận thức của các bậc cha mẹ về giá trị học vấn 31 2.2.2.2. Thái độ của cha mẹ đối với việc dự định bậc học cho con 34 2.2.2.3. Thái độ của cha mẹ đối với việc đầu tư về thời gian cho con học 36 2.2.2.4. Thái độ của cha mẹ đối với việc đầu tư về vật chất cho con học 39 2.2.2.5. Mức độ quan tâm của các bậc cha mẹ đến việc hoc của con: 412.2.3. Định hướng nghề nghiệp cho con của các bậc cha mẹ: 442.2.3.1. Mong muốn, dự định của cha mẹ về nghề cho con: 442.2.3.2. Một số nhân tố ảnh hưởng đến việc hướng nghiệp cho con: 492.2.3.3. Những khó khăn gặp phải khi cha mẹ định hướng nghề cho con cái: 61 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 641. Kết luận: 642. Khuyến nghị: 66

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 4

1. Tính cấp thiết của đề tài: 4

2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu: 5

3. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn: 9

3.1. Ý nghĩa khoa học: 9

3.2. Ý nghĩa thực tiễn: 9

4. Mục tiêu, đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu: 9

4.1 Mục đích nghiên cứu: 9

4.2. Đối tượng nghiên cứu: 10

4.3. Khách thể nghiên cứu: 10

4.4. Phạm vi nghiên cứu: 10

5. Phương pháp nghiên cứu: 10

5.1. Phương pháp luận: 10

5.2. Phương pháp nghiên cứu: 11

5.2.1. Phương pháp trưng cầu ý kiến: 11

5.2.2. Phương pháp phỏng vấn sâu: 12

5.2.3. Phương pháp phân tích tài liệu: 13

5.2.4. Đặc điểm của mẫu khảo sát: 14

6. Giả thuyết nghiên cứu và khung lý thuyết: 15

6.1. Giả thuyềt nghiên cứu: 15

6.2. Khung lý thuyết: 16

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 17

1.1. Các lý thuyết có liên quan: 17

1.1.1. Lý thuyết vai trò: 17

1.1.2. Lý thuyết trao đổi xã hội: 18

1.2. Các khái niệm công cụ: 20

1.2.1. Khái niệm gía trị 20

1.2.2. Khái niệm định hướng giá trị 20

1.2.3. Khái niệm thái độ 21

1.2.4. Khái niệm nghề nghiệp 22

1.2.5. Khái niệm gia đình. 23

1.2.6. Khái niệm ngoại thành 23

CHƯƠNG 2: THÁI ĐỘ CỦA CHA MẸ ĐỐI VỚI VIỆC HỌC CỦA CON VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO CON Ở GIA ĐÌNH NGOẠI THÀNH HÀ NỘI 25

2.1. Điều kiện kinh tế xã hội của địa bàn khảo sát: 25

2.2. Kết quả nghiên cứu: 27

2.2.1. Thực trạng và xu hướng phát triển lao động việc làm ở Việt Nam: 27

2.2.2. Thái độ của cha mẹ đối với việc học của con 30

2.2.2.1. Nhận thức của các bậc cha mẹ về giá trị học vấn 31

2.2.2.2. Thái độ của cha mẹ đối với việc dự định bậc học cho con 34

2.2.2.3. Thái độ của cha mẹ đối với việc đầu tư về thời gian cho con học 36

2.2.2.4. Thái độ của cha mẹ đối với việc đầu tư về vật chất cho con học 39

2.2.2.5. Mức độ quan tâm của các bậc cha mẹ đến việc hoc của con: 41

2.2.3. Định hướng nghề nghiệp cho con của các bậc cha mẹ: 44

2.2.3.1. Mong muốn, dự định của cha mẹ về nghề cho con: 44

2.2.3.2. Một số nhân tố ảnh hưởng đến việc hướng nghiệp cho con: 49

2.2.3.3. Những khó khăn gặp phải khi cha mẹ định hướng nghề cho con cái: 61

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 64

1. Kết luận: 64

2. Khuyến nghị: 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY