Khóa luận Phương hướng và biện pháp phát triển quảng cáo trên mạng Internet ở VIệt Nam

MỤC LỤCTrang LỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢNG CÁO TRÊN MẠNG INTERNET . 31.1 Khái niệm chung về quảng cáo . 31.2 Đặc điểm và nội dung hoach định quảng cáo trên mạng Internet 51.2.1 Các hình thức quảng cáo trên quảng cáo trên mạng Internet 91.2.2 Các hình thức quảng cáo trên Web 141.2.3 Thiết kế quảng cáo trên mạng 211.2.4 Mua quảng cáo trên mạng 251.3 Những diều kiện bảo đảm phát triển quảng cáo trên mạng Internet 371.3.1 Cơ sở hạ tầng Internet 371.3.2 Xu hướng quảng cáo trên mạng đang dần chiếm ưu thế 391.3.3 Các chính sách luật pháp 421.3. 4 Nguồn nhân lực mạng toàn cầu . 46CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢNG CÁO TRÊN MẠNG INTERNET Ở VIỆT NAM 472.1 Đặc điểm của hệ thống Internet ở Việt Nam . 472.2.4 Sự phát triển của Internet tại Việt Nam 472.2.5 Sự gia tăng của việc sử dụng máy vi tính và Internet 502.2.6 Sự hình thành và phát triển của thương mại điện tử tại Việt Nam đã tạo điều kiện phát triển và nhu cầu cho quảng cáo trên mạng 512.3 Thực trạng quảng cáo trên mạng Internet ở Việt Nam. 522.3.1 Vài nét về tình hình thị trường quảng cáo trên mạng 522.3.2 Các hình thức quảng cáo thường gặp 552.3.3 Đánh giá về chất lượng các quảng cáo 552.2.4 Vấn đề thiết kế quảng cáo trên mạng 562.2.5 Khuôn khổ luật pháp 582.2.6 Tập quán văn hoá . 582.4 Đánh giá thực trạng quảng cáo trên mạng Internet ở VIệt Nam .582.4.1 Những khó khăn đối với việc phát triển quảng cáo trên mạng. 582.3.2 MộT Số NHậN XéT 63CHƯƠNG III : PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN QUẢNG CÁO TRÊN MẠNG INTERNET Ở VIỆT NAM. 653.1 Phương hướng phát triển quảng cáo trên mạng Internet ở Việt Nam. 653.1.1 Quan điểm của chính phủ . 653.1.2 Mục tiêu của chiến lựơc . 653.1.3 Định hướng phát triển các lĩnh vực. 663.3 Biện pháp phát triển quảng cáo trên mạng tại VIệt Nam. 673.3.1 Nâng cao nhận thức, trình độ ứng dụng Internet và phát triển nguồn nhân lực cho quảng cáo trên mạng 673.3.2 Phát triển cơ sở hạ tầng CNTT 693.3.3 Thúc đẩy sự phát triển của TMĐT 693.3.4 Nâng cao số lượng và chất lượng các Web site tiếng Việt 703.3.5 Hoàn thiện hệ thống luật pháp cho quảng cáo trên mạng 703.3.6 Phát triển hoàn thiện thị trường quảng cáo trên mạng 71KẾT LUẬN 73DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂUDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢNG CÁO TRÊN MẠNG INTERNET . 3

1.1 Khái niệm chung về quảng cáo . 3

1.2 Đặc điểm và nội dung hoach định quảng cáo trên mạng Internet 5

1.2.1 Các hình thức quảng cáo trên quảng cáo trên mạng Internet 9

1.2.2 Các hình thức quảng cáo trên Web 14

1.2.3 Thiết kế quảng cáo trên mạng 21

1.2.4 Mua quảng cáo trên mạng 25

1.3 Những diều kiện bảo đảm phát triển quảng cáo trên mạng Internet 37

1.3.1 Cơ sở hạ tầng Internet 37

1.3.2 Xu hướng quảng cáo trên mạng đang dần chiếm ưu thế 39

1.3.3 Các chính sách luật pháp 42

1.3. 4 Nguồn nhân lực mạng toàn cầu . 46

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢNG CÁO TRÊN MẠNG INTERNET Ở VIỆT NAM 47

2.1 Đặc điểm của hệ thống Internet ở Việt Nam . 47

2.2.4 Sự phát triển của Internet tại Việt Nam 47

2.2.5 Sự gia tăng của việc sử dụng máy vi tính và Internet 50

2.2.6 Sự hình thành và phát triển của thương mại điện tử tại Việt Nam đã tạo điều kiện phát triển và nhu cầu cho quảng cáo trên mạng 51

2.3 Thực trạng quảng cáo trên mạng Internet ở Việt Nam. 52

2.3.1 Vài nét về tình hình thị trường quảng cáo trên mạng 52

2.3.2 Các hình thức quảng cáo thường gặp 55

2.3.3 Đánh giá về chất lượng các quảng cáo 55

2.2.4 Vấn đề thiết kế quảng cáo trên mạng 56

2.2.5 Khuôn khổ luật pháp 58

2.2.6 Tập quán văn hoá . 58

2.4 Đánh giá thực trạng quảng cáo trên mạng Internet ở VIệt Nam .58

2.4.1 Những khó khăn đối với việc phát triển quảng cáo trên mạng. 58

2.3.2 MộT Số NHậN XéT 63

CHƯƠNG III : PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN QUẢNG CÁO TRÊN MẠNG INTERNET Ở VIỆT NAM. 65

3.1 Phương hướng phát triển quảng cáo trên mạng Internet ở Việt Nam. 65

3.1.1 Quan điểm của chính phủ . 65

3.1.2 Mục tiêu của chiến lựơc . 65

3.1.3 Định hướng phát triển các lĩnh vực. 66

3.3 Biện pháp phát triển quảng cáo trên mạng tại VIệt Nam. 67

3.3.1 Nâng cao nhận thức, trình độ ứng dụng Internet và phát triển nguồn nhân lực cho quảng cáo trên mạng 67

3.3.2 Phát triển cơ sở hạ tầng CNTT 69

3.3.3 Thúc đẩy sự phát triển của TMĐT 69

3.3.4 Nâng cao số lượng và chất lượng các Web site tiếng Việt 70

3.3.5 Hoàn thiện hệ thống luật pháp cho quảng cáo trên mạng 70

3.3.6 Phát triển hoàn thiện thị trường quảng cáo trên mạng 71

KẾT LUẬN 73

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY