Khóa luận Pháp luật và chính sách bồi thường thiệt hại đối với nông dân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại Quận Long Biên, Hà Nội

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 4CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP 71.1. Tầm quan trọng của đất đai đối với đời sống con người. 71.2. Những quy định chung của pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp. 81.2.1. Các trường hợp bị thu hồi đất. 91.2.2 Quy định của pháp luật về bồi thường sau thu hồi đất nông nghiệp. 101.2.3. Bồi thường thiệt hại sau thu hồi đất nông nghiệp. 161.2.4. Thẩm quyền thu hồi đất nông nghiệp. 171.2.5. Cưỡng chế thu hồi đất. 17CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI QUẬN LONG BIÊN – HÀ NỘI 192.1. Giới thiệu tổng quan về Quận Long Biên 192.2. Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp. 262.2.1.“Lạm phát” các dự án vô bổ. 292.2.2.Thu hồi rồi bỏ hoang. 302.3 . Thực trạng áp dụng pháp luật 322.3.1. Khó khăn và tồn tại của việc áp dụng pháp luật 322.3.1.1. Vấn đề an ninh - lương thực. 322.3.1.2. Những ảnh hưởng về môi trường. 352.3.1.3. Đời sống, lao động và việc làm của người nông dân sau thu hồi đất. 362.3.2. Nguyên nhân dẫn đến hậu quả trên. 392.3.3.Thực tế bất cập khi áp dụng pháp luật. 42 CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP CHO VIỆC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG THỜI KÌ CÔNG NGHIỆP HOÁ. 463.1. Nhóm giải pháp về chính sách của Nhà nước. 463.2. Nhóm giải pháp về công tác quản lí 523.3. Nhóm giải pháp việc làm 553.4. Một số giải pháp khác 60KẾT LUẬN 62DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 63PHỤ LỤC PHỎNG VẤN ĐIỀU TRA 66

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 4

CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP 7

1.1. Tầm quan trọng của đất đai đối với đời sống con người. 7

1.2. Những quy định chung của pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp. 8

1.2.1. Các trường hợp bị thu hồi đất. 9

1.2.2 Quy định của pháp luật về bồi thường sau thu hồi đất nông nghiệp. 10

1.2.3. Bồi thường thiệt hại sau thu hồi đất nông nghiệp. 16

1.2.4. Thẩm quyền thu hồi đất nông nghiệp. 17

1.2.5. Cưỡng chế thu hồi đất. 17

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI QUẬN LONG BIÊN – HÀ NỘI 19

2.1. Giới thiệu tổng quan về Quận Long Biên 19

2.2. Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp. 26

2.2.1.“Lạm phát” các dự án vô bổ. 29

2.2.2.Thu hồi rồi bỏ hoang. 30

2.3 . Thực trạng áp dụng pháp luật 32

2.3.1. Khó khăn và tồn tại của việc áp dụng pháp luật 32

2.3.1.1. Vấn đề an ninh - lương thực. 32

2.3.1.2. Những ảnh hưởng về môi trường. 35

2.3.1.3. Đời sống, lao động và việc làm của người nông dân sau thu hồi đất. 36

2.3.2. Nguyên nhân dẫn đến hậu quả trên. 39

2.3.3.Thực tế bất cập khi áp dụng pháp luật. 42

CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP CHO VIỆC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG THỜI KÌ CÔNG NGHIỆP HOÁ. 46

3.1. Nhóm giải pháp về chính sách của Nhà nước. 46

3.2. Nhóm giải pháp về công tác quản lí 52

3.3. Nhóm giải pháp việc làm 55

3.4. Một số giải pháp khác 60

KẾT LUẬN 62

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 63

PHỤ LỤC PHỎNG VẤN ĐIỀU TRA 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY