Khóa luận Pháp luật nhượng quyền thương mại (Franchise) và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam

MỤC LỤC A. PHẦN MỞ ĐẦU Trang 011. Tính cấp thiết của đề tài 012. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 033. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 034. Phương pháp nghiên cứu 045. Bố cục đề tài 05B. PHẦN NỘI DUNG 06CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁP LUẬT NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI1.1. Khái quát về nhượng quyền thương mại 061.1.1.Lịch sử và các quan điểm về nhượng quyền thương mại 061.1.2. Các hình thức nhượng quyền thương mại 121.1.3. Đặc điểm của nhượng quyền thương mại 141.1.4. Những ưu điểm và hạn chế của hình thức nhượng quyền thương mại 151.2. Pháp luật nhượng quyền thương mại 201.2.1. Pháp luật nhượng quyền thương mại của một số nước trên thế giới 201.2.2. Pháp luật nhượng quyền thương mại của Việt Nam 22CHƯƠNG 2. THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM2.1. Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 312.2. Thực trạng áp dụng các quy định pháp luật nhượng quyền thương mại tại Việt Nam 332.2.1. Kết quả đã đạt được 332.2.2. Những hạn chế, khó khăn trong việc áp dụng các quy định pháp luật nhượng quyền thương mại 382.2.3. Nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn trong việc áp dụng pháp luật nhượng quyền thương mại tại Việt Nam 502.3. Những định hướng nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật NQTM Việt Nam và một số kiến nghị .532.3.1.Những định hướng nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật nhượng quyền thương mại 54 2.3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật nhượng quyền thương mại 56 C. PHẦN KẾT LUẬN 64DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

A. PHẦN MỞ ĐẦU Trang 01

1. Tính cấp thiết của đề tài 01

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 03

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 03

4. Phương pháp nghiên cứu 04

5. Bố cục đề tài 05

B. PHẦN NỘI DUNG 06

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁP LUẬT NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

1.1. Khái quát về nhượng quyền thương mại 06

1.1.1.Lịch sử và các quan điểm về nhượng quyền thương mại 06

1.1.2. Các hình thức nhượng quyền thương mại 12

1.1.3. Đặc điểm của nhượng quyền thương mại 14

1.1.4. Những ưu điểm và hạn chế của hình thức nhượng quyền

thương mại 15

1.2. Pháp luật nhượng quyền thương mại 20

1.2.1. Pháp luật nhượng quyền thương mại của một số nước trên thế giới 20

1.2.2. Pháp luật nhượng quyền thương mại của Việt Nam 22

CHƯƠNG 2. THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

2.1. Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 31

2.2. Thực trạng áp dụng các quy định pháp luật nhượng quyền thương mại tại Việt Nam 33

2.2.1. Kết quả đã đạt được 33

2.2.2. Những hạn chế, khó khăn trong việc áp dụng các quy định pháp luật nhượng quyền thương mại 38

2.2.3. Nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn trong việc áp dụng pháp luật nhượng quyền thương mại tại Việt Nam 50

2.3. Những định hướng nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật NQTM Việt Nam và một số kiến nghị .53

2.3.1.Những định hướng nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật nhượng quyền thương mại 54

2.3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật nhượng quyền thương mại 56

C. PHẦN KẾT LUẬN 64

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY