Khóa luận Ngũ thường trong triết học Nho giáo với việc xây dựng gia đình văn hóa ở Thừa Thiên Huế hiện nay

MỤC LỤCMỞ ĐẦU 11. Tính cấp thiết của đề tài 12. Tình hình nghiên cứu của đề tài 23. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của đề tài 3 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của đề tài 35. Đóng góp của đề tài 46. Kết cấu của đề tài 4 CHƯƠNG 1. QUAN ĐIỂM NGŨ THƯỜNG TRONG TRIẾT HỌC NHO GIÁO 51.1. Sơ lược sự hình thành và phát triển của Nho giáo 51.1.1. Sự ra đời và phát triển của Nho giáo ở Trung Quốc 51.1.2. Qúa trình du nhập và phát triển của Nho giáo ở Việt Nam 71.2. Những nội dung cơ bản của tư tưởng Nho giáo về Ngũ thường 81.2.1. Tư tưởng về đức Nhân 91.2.2. Tư tưởng về đức Lễ 151.2.3. Tư tưởng về đức Nghĩa 211.2.4. Tư tưởng về đức Trí 231.2.5. Tư tưởng về đức Tín 25 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA Ở THỪA THIÊN HUẾ HIỆN NAY 302.1. Quan niệm về gia đình văn hóa 302.1.1. Quan niệm về văn hóa và gia đình 302.1.2. Quan niệm về gia đình văn hóa 332.2. Thực trạng xây dựng gia đình văn hóa ở Thừa Thiên Huế hiện nay 342.2.1. Xây dựng đạo đức gia đình ở Thừa Thiên Huế hiện nay .372.2.2. Xây dựng nếp sống gia đình ở Thừa Thiên Huế hiện nay 412.2.3. Giáo dục gia đình ở Thừa Thiên Huế hiện nay 492.3. Các giải pháp nhằm xây dựng gia đình văn hóa ở Thừa Thiên Huế hiện nay 542.3.1. Thiết lập quan hệ bình đẳng nam - nữ trong gia đình gắn liền với việc xây dựng gia đình văn hóa ở Thừa Thiên Huế 54 2.3.2. Phát triển kinh tế nhiều thành phần, đặc biệt là kinh tế hộ gia đình và nâng cao dân trí gắn liền với việc xây dựng gia đình văn hóa nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình ở Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay. .56 2.3.3. Xác lập tình yêu đúng đắn trong quan hệ vợ chồng để xây dựng gia đình ấm no, hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc. 59 2.3.4. Xây dựng gia đình văn hóa gắn liền với việc tăng cường giáo dục ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm của các thành viên đối với gia đình ở Thừa Thiên Huế hiện nay. 60 KẾT LUẬN 62DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Tình hình nghiên cứu của đề tài 2

3. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của đề tài 3

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của đề tài 3

5. Đóng góp của đề tài 4

6. Kết cấu của đề tài 4

CHƯƠNG 1. QUAN ĐIỂM NGŨ THƯỜNG TRONG TRIẾT HỌC NHO GIÁO 5

1.1. Sơ lược sự hình thành và phát triển của Nho giáo 5

1.1.1. Sự ra đời và phát triển của Nho giáo ở Trung Quốc 5

1.1.2. Qúa trình du nhập và phát triển của Nho giáo ở Việt Nam 7

1.2. Những nội dung cơ bản của tư tưởng Nho giáo về Ngũ thường 8

1.2.1. Tư tưởng về đức Nhân 9

1.2.2. Tư tưởng về đức Lễ 15

1.2.3. Tư tưởng về đức Nghĩa 21

1.2.4. Tư tưởng về đức Trí 23

1.2.5. Tư tưởng về đức Tín 25

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA Ở THỪA THIÊN HUẾ HIỆN NAY 30

2.1. Quan niệm về gia đình văn hóa 30

2.1.1. Quan niệm về văn hóa và gia đình 30

2.1.2. Quan niệm về gia đình văn hóa 33

2.2. Thực trạng xây dựng gia đình văn hóa ở Thừa Thiên Huế hiện nay 34

2.2.1. Xây dựng đạo đức gia đình ở Thừa Thiên Huế hiện nay .37

2.2.2. Xây dựng nếp sống gia đình ở Thừa Thiên Huế hiện nay 41

2.2.3. Giáo dục gia đình ở Thừa Thiên Huế hiện nay 49

2.3. Các giải pháp nhằm xây dựng gia đình văn hóa ở Thừa Thiên Huế hiện nay 54

2.3.1. Thiết lập quan hệ bình đẳng nam - nữ trong gia đình gắn liền với việc xây dựng gia đình văn hóa ở Thừa Thiên Huế 54

2.3.2. Phát triển kinh tế nhiều thành phần, đặc biệt là kinh tế hộ gia đình và nâng cao dân trí gắn liền với việc xây dựng gia đình văn hóa nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình ở Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay. .56

2.3.3. Xác lập tình yêu đúng đắn trong quan hệ vợ chồng để xây dựng gia đình ấm no, hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc. 59

2.3.4. Xây dựng gia đình văn hóa gắn liền với việc tăng cường giáo dục ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm của các thành viên đối với gia đình ở Thừa Thiên Huế hiện nay. 60

KẾT LUẬN 62

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY