Khóa luận Nghệ thuật kết cấu của Thuỷ Hử truyện

Mục lục PHẦN MỞ ĐẦU 11. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 11.1 Lí do chọn đề tài 1CHƯƠNG 1: "THUỶ HỬ TRUYỆN" VÀ VẤN ĐỀ KẾT CẤU 31.1 VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM 31.2 GIỚI THUYẾT VỀ KẾT CẤU CỦA MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC. 9CHƯƠNG 2 : KẾT CẤU VỚI HỆ THỐNG HÌNH TƯỢNG 122.1 NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC CÁC TUYẾN NHÂN VẬT. 122.2 HÌNH TƯỢNG NGƯỜI DẪN CHUYỆN 30CHƯƠNG 3: NGHỆ THUẬT KẾT CẤU VỚI XÂY DỰNG CỐT TRUYỆN 413.1 NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC ĐOẠN, CHƯƠNG HỒI 413.2 NHÁNH CỐT TRUYỆN VÀ CỐT TRUYỆN THUỶ HỬ 483.3 THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT. 53PHẦN KẾT LUẬN: 63TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

Mục lục

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 1

1.1 Lí do chọn đề tài 1

CHƯƠNG 1: "THUỶ HỬ TRUYỆN" VÀ VẤN ĐỀ KẾT CẤU 3

1.1 VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM 3

1.2 GIỚI THUYẾT VỀ KẾT CẤU CỦA MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC. 9

CHƯƠNG 2 : KẾT CẤU VỚI HỆ THỐNG HÌNH TƯỢNG 12

2.1 NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC CÁC TUYẾN NHÂN VẬT. 12

2.2 HÌNH TƯỢNG NGƯỜI DẪN CHUYỆN 30

CHƯƠNG 3: NGHỆ THUẬT KẾT CẤU VỚI XÂY DỰNG CỐT TRUYỆN 41

3.1 NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC ĐOẠN, CHƯƠNG HỒI 41

3.2 NHÁNH CỐT TRUYỆN VÀ CỐT TRUYỆN THUỶ HỬ 48

3.3 THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT. 53

PHẦN KẾT LUẬN: 63

TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY