Khóa luận Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thông chi nhánh Hà Nội

MỤC LỤCDanh mục các từ viết tắtDanh mục bảng biểuLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 31.1. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 31.1.1 Khái quát về tín dụng ngân hàng 31.1.2 Vai trò của hoạt động tín dụng 41.1.3 Phân loại tín dụng 61.1.3.1 Phân loại tín dụng căn cứ vào mục đích 71.1.3.2. Phân loại theo thời gian cho vay 71.1.3.3 Phân loại theo mức độ tín nhiệm đối với khách hàng 81.1.3.4 Phân loại theo phương pháp hoàn trả 81.1.4. Các nghiệp vụ tín dụng 81.2 CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 141.2.1. Khái niệm và sự cần thiết nâng cao chất lượng tín dụng 141.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 151.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu định tính 151.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu định lượng 161.2.3. Các nhấn tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tín dụng 221.2.3.1 Nhóm nhân tố khách quan 221.2.3.2. Nhóm nhân tố chủ quan 241.2.3.3 Các nhân tố khác 261.2.4 Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong việc nâng cao chất lượng tín dụng và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 271.2.4.1 Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong việc nâng cao chất lượng tín dụng 271.2.4.2 Bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại việt nam trong việc nâng cao chất lượng tín dụng 28CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI 302.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI 302.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI 322.2.1 Về công tác huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 322.2.2. Hoạt động cho vay và đầu tư tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội 342.2.3. Hoạt động cung ứng dịch vụ tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 372.3 CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI 382.3.1 Đánh giá theo chỉ tiêu định lượng 382.3.2 Đánh giá theo chỉ tiêu định tính 512.3.3 Đánh giá tổng quát chất lượng tín dụng 52CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI 573.1 Định hướng hoạt động và mục đích của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội trong thời gian tới 573.2 Một số đề suất nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội 583.3 Lời kiến nghị 71KẾT LUẬN 75DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

MỤC LỤC

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục bảng biểu

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1.1 Khái quát về tín dụng ngân hàng 3

1.1.2 Vai trò của hoạt động tín dụng 4

1.1.3 Phân loại tín dụng 6

1.1.3.1 Phân loại tín dụng căn cứ vào mục đích 7

1.1.3.2. Phân loại theo thời gian cho vay 7

1.1.3.3 Phân loại theo mức độ tín nhiệm đối với khách hàng 8

1.1.3.4 Phân loại theo phương pháp hoàn trả 8

1.1.4. Các nghiệp vụ tín dụng 8

1.2 CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 14

1.2.1. Khái niệm và sự cần thiết nâng cao chất lượng tín dụng 14

1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 15

1.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu định tính 15

1.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu định lượng 16

1.2.3. Các nhấn tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tín dụng 22

1.2.3.1 Nhóm nhân tố khách quan 22

1.2.3.2. Nhóm nhân tố chủ quan 24

1.2.3.3 Các nhân tố khác 26

1.2.4 Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong việc nâng cao chất lượng tín dụng và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 27

1.2.4.1 Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong việc nâng cao chất lượng tín dụng 27

1.2.4.2 Bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại việt nam trong việc nâng cao chất lượng tín dụng 28

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI 30

2.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI 30

2.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI 32

2.2.1 Về công tác huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 32

2.2.2. Hoạt động cho vay và đầu tư tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội 34

2.2.3. Hoạt động cung ứng dịch vụ tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 37

2.3 CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI 38

2.3.1 Đánh giá theo chỉ tiêu định lượng 38

2.3.2 Đánh giá theo chỉ tiêu định tính 51

2.3.3 Đánh giá tổng quát chất lượng tín dụng 52

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI 57

3.1 Định hướng hoạt động và mục đích của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội trong thời gian tới 57

3.2 Một số đề suất nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội 58

3.3 Lời kiến nghị 71

KẾT LUẬN 75

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY