Khóa luận Nâng cao chất lượng chương trình du lịch dành cho khách nội địa tại công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Hồng Gai chi nhánh Hà Nội

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒLỜI MỞ ĐẦU 1NỘI DUNG 3CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH VÀ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 31.1. Khái niệm chung 31.1.1. Khái niệm chương trình du lịch 31.1.2. Chất lượng chương trình du lịch 41.1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng chương trình du lịch 81.2. Quản lý chất lượng 131.2.1. Xây dựng chương trình 131.2.2. Thực hiện triển khai 191.2.3. Quy trình kiểm tra, giám sát 201.2.4. Hoàn thiện quy trình và triển khai 211.3. Một số điểm cần chú ý khi xây dựng chương trình du lịch 211.3.1. Chất lượng thiết kế 211.3.2. Chất lượng thực hiện 221.4. Các phương pháp đánh giá chất lượng 231.4.1. Phương pháp quan sát 231.4.2. Phương pháp trưng cầu ý kiến 241.4.3. Phương pháp trắc nghiệm 251.4.4. Phương pháp chuyên gia 251.4.5. Phương pháp so sánh chất lượng dịch vụ của hãng với dịch vụ của hãng tốt nhất 251.4.6. Phương pháp nhập tâm 26CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 272.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 272.1.1. Giới thiệu chung 272.1.2. Tình hình hoạt động kinhh doanh của Chi nhánh 372.2. Đánh giá chất lượng chương trình du lịch giành cho khách Nội địa. 472.2.1. Các chương trình du lịch của Chi nhánh. 472.2.2. Thực trạng quy trình quản lý chất lượng tại Chi nhánh 482.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng chương trình du lịch 572.2.4. Nhận xét chung 612.2.5. Phân tích SWOT 62CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH DÀNH CHO KHÁCH NỘI ĐỊA. 673.1. Nâng cao chất lượng thiết kế 673.1.1. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu thị trường 673.1.2. Đa dạng các loại hình dịch vụ 693.1.3. Quảng cáo trung thực, thông tin đầy đủ cho khách 703.2. Nâng cao chất lượng thực hiện của chương trình du lịch 713.2.1. Thu thập thông tin của khách 713.2.2. Nâng cao chất lượng khi lập hành trình chi tiết cho khách 723.2.3. Điều chỉnh mối quan hệ với các nhà cung cấp 733.2.4. Nâng cao nhận thức cán bộ nhân viên tại Chi nhánh 783.3. Áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng phù hợp. 793.3.1. Quản lý chất lượng theo quá trình. 793.3.2. Quản lý chất lượng theo TMQ ( Total Manager Quality) 80KẾT LUẬN 82DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83PHỤ LỤC

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

LỜI MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 3

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH VÀ CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 3

1.1. Khái niệm chung 3

1.1.1. Khái niệm chương trình du lịch 3

1.1.2. Chất lượng chương trình du lịch 4

1.1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng chương trình du lịch 8

1.2. Quản lý chất lượng 13

1.2.1. Xây dựng chương trình 13

1.2.2. Thực hiện triển khai 19

1.2.3. Quy trình kiểm tra, giám sát 20

1.2.4. Hoàn thiện quy trình và triển khai 21

1.3. Một số điểm cần chú ý khi xây dựng chương trình du lịch 21

1.3.1. Chất lượng thiết kế 21

1.3.2. Chất lượng thực hiện 22

1.4. Các phương pháp đánh giá chất lượng 23

1.4.1. Phương pháp quan sát 23

1.4.2. Phương pháp trưng cầu ý kiến 24

1.4.3. Phương pháp trắc nghiệm 25

1.4.4. Phương pháp chuyên gia 25

1.4.5. Phương pháp so sánh chất lượng dịch vụ của hãng với dịch vụ của hãng tốt nhất 25

1.4.6. Phương pháp nhập tâm 26

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 27

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 27

2.1.1. Giới thiệu chung 27

2.1.2. Tình hình hoạt động kinhh doanh của Chi nhánh 37

2.2. Đánh giá chất lượng chương trình du lịch giành cho khách Nội địa. 47

2.2.1. Các chương trình du lịch của Chi nhánh. 47

2.2.2. Thực trạng quy trình quản lý chất lượng tại Chi nhánh 48

2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng chương trình du lịch 57

2.2.4. Nhận xét chung 61

2.2.5. Phân tích SWOT 62

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH DÀNH CHO KHÁCH NỘI ĐỊA. 67

3.1. Nâng cao chất lượng thiết kế 67

3.1.1. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu thị trường 67

3.1.2. Đa dạng các loại hình dịch vụ 69

3.1.3. Quảng cáo trung thực, thông tin đầy đủ cho khách 70

3.2. Nâng cao chất lượng thực hiện của chương trình du lịch 71

3.2.1. Thu thập thông tin của khách 71

3.2.2. Nâng cao chất lượng khi lập hành trình chi tiết cho khách 72

3.2.3. Điều chỉnh mối quan hệ với các nhà cung cấp 73

3.2.4. Nâng cao nhận thức cán bộ nhân viên tại Chi nhánh 78

3.3. Áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng phù hợp. 79

3.3.1. Quản lý chất lượng theo quá trình. 79

3.3.2. Quản lý chất lượng theo TMQ ( Total Manager Quality) 80

KẾT LUẬN 82

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY