Khóa luận Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp nhìn từ khía cạnh quản trị doanh nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP (M&A) VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG M&A 4

I. LÝ THUYẾT VỀ MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP 4

1. Khái niệm về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp 4

1.1. Định nghĩa 4

1.2. Phân biệt hợp nhất, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp 6

1.3. Sự cộng hưởng trong M&A 8

2. Phân loại M&A 10

2.1. Dựa trên mối quan hệ giữa các DN mua bán và sáp nhập 10

2.1.1. Sáp nhập ngang 10

2.1.2. Sáp nhập dọc 10

2.1.3. Sáp nhập mở rộng thị trường 11

2.1.4. Sáp nhập mở rộng sản phẩm 11

2.1.5. Sáp nhập tổ hợp 12

2.2. Phân loại dựa trên cơ cấu tài chính 12

2.2.1. Sáp nhập mua 12

2.2.2. Sáp nhập hợp nhất 12

3. Các phương thức M&A 12

3.1. Phương thức chào thầu 13

3.2. Phương thức lôi kéo cổ đông bất mãn 14

3.3. Phương thức thương lượng giữa các ban quản trị 14

3.4. Phương thức thu gom cổ phiếu 15

3.5. Phương thức mua lại tài sản công ty 16

4. Động cơ thực hiện M&A 16

5. Các bước cơ bản trong chiến lược M&A 18

5.1. Xác định chiến lược phát triển mở rộng 19

5.2. Xác định các doanh nghiệp mục tiêu 20

5.3. Lựa chọn chuyên gia tư vấn về M&A 20

5.4. Đánh giá doanh nghiệp mục tiêu 21

5.4.1. Đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp mục tiêu 21

5.4.2. Định giá doanh nghiệp mục tiêu 21

5.4.3. Định giá thương hiệu 24

5.5. Điều khoản hậu M&A 25

5.6. Đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng M&A 26

II. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP 27

1. Hoạt động M&A từ khía cạnh quản trị doanh nghiệp 27

1.1. Khái niệm quản trị doanh nghiệp (QTDN) 27

1.2. Hoạt động M&A từ khía cạnh quản trị doanh nghiệp 28

2. Nội dung quản trị doanh nghiệp trong hoạt động M&A 29

2.1. Quản trị chiến lược trong hoạt động M&A 29

2.1.1. Khái niệm quản trị chiến lược 29

2.1.2. Quản trị chiến lược trong hoạt động M&A 29

2.2. Quản trị nhân sự trong hoạt động M&A 31

2.2.1. Khái niệm quản trị nhân sự 31

2.2.2. Quản trị nhân sự trong hoạt động M&A 31

2.3. Quản trị tài chính doanh nghiệp 32

2.3.1. Khái niệm quản trị tài chính 32

2.3.2. Quản trị tài chính doanh nghiệp trong hoạt động M&A 32

CHƯƠNG II: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP (M&A) 34

1. Quá trình hình thành và phát triển hoạt động M&A trên thế giới 34

2. Thực trạng hoạt động M&A trên thế giới 36

2.1. Thực trạng hoạt động M&A trên thế giới trong một vài năm gần đây (2005 - 2007) 36

2.2. Nguyên nhân sự bùng nổ M&A trên thế giới trong vài năm gần đây (năm 2005 – 2007) 40

2.3. Hoạt động M&A trên thế giới năm 2008 41

3. Kinh nghiệm về kiểm soát hoạt động M&A của một số quốc gia trên thế giới 43

3.1. Kiểm soát hoạt động M&A theo mô hình kiểu Mỹ 45

3.2. Kiểm soát hoạt động M&A theo mô hình kiểu Châu Âu 48

4. Kinh nghiệm từ một số thương vụ M&A trên thế giới 53

4.1. Một số thương vụ M&A trên thế giới 53

4.2. Bài học kinh nghiệm 59

4.2.1. Xác định rõ mục tiêu chiến lược của DN khi tiến hành M&A 59

4.2.2. Lường trước những rủi ro khi thực hiện các thương vụ M&A 60

4.2.3. Chính sách quản trị nhân sự ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại của các DN thời kỳ hậu M&A 60

4.2.4. Chính sách quản trị tài chính sẽ ảnh hưởng tới sự thành công hay thất bại của hoạt động M&A 62

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 64

1. Thực trạng hoạt động M&A tại Việt Nam 64

1.1. Thực trạng hoạt động M&A ở Việt Nam 64

1.2. Đặc điểm hoạt động M&A tại Việt Nam 66

2. Thực trạng khung pháp lý về hoạt động M&A tại Việt Nam 69

3. Triển vọng phát triển của hoạt động M&A ở Việt Nam 72

3.1. Hoạt động M&A Việt Nam trong bối cảnh hội nhập 72

3.2. Triển vọng hoạt động M&A ở Việt Nam trong thời gian tới 73

4. Một số giải pháp cho hoạt động M&A ở Việt Nam 75

4.1. Nhóm giảp pháp về phía Nhà nước và các bộ ban ngành liên quan 75

4.1.1. Đảm bảo môi trường kinh tế - chính trị - xã hội ổn định 75

4.1.2. Tăng kiểm soát thông tin cũng như tính minh bạch hoá của thông tin 76

4.1.3. Tổ chức nhiều hơn nữa các cuộc hội thảo, giới thiệu về hoạt động M&A tới các nhà quản trị doanh nghiệp 77

4.1.4. Hoàn thiện khung pháp lý và kiểm soát hoạt động M&A 78

4.2. Giải pháp từ phía các doanh nghiệp 81

4.2.1. Các doanh nghiệp cần coi M&A như công cụ chiến lược kinh doanh đúng đắn, giúp cho họ có thể bảo vệ, mở rộng thị phần, nâng cao khai thác thị trường 81

4.2.2. Xây dựng nguồn nhân lực cho hoạt động M&A 82

4.2.3. Thực hiện đồng bộ các bước trong xây dựng mô hình M&A nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động M&A 83

KẾT LUẬN 86

TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY