Khóa luận Một số vấn đề về kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với công dân Hàn Quốc những năm qua ở Việt Nam

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU 1Chương 1: SƠ LƯỢC PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH VIỆC KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI 51.1 Khái niệm chung 51.1.1. Khái niệm quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 51.1.2. Khái niệm kết hôn có yếu tố nước ngoài 111.1.3. Ý nghĩa của việc kết hôn có yếu tố nước ngoài 121.2. Nguyên tắc áp dụng Luật và thẩm quyền giải quyết việc kết hôn có yếu tố nước ngoài 141.2.1. Nguyên tắc áp dụng luật 141.2.2. Thẩm quyền giải quyết việc kết hôn có yếu tố nước ngoài 181.3. Điều kiện kết hôn và nghi thức kết hôn có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam 201.3.1. Điều kiện kết hôn 211.3.2. Nghi thức kết hôn 23Chương 2. THỰC TRẠNG KẾT HÔN GIỮA PHỤ NỮ VIỆT NAM VỚI CÔNG DÂN HÀN QUỐC VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ TIÊU CỰC TRONG VIỆC KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI. 282.1. Thực trạng kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với công dân Hàn Quốc 282.1.1. Nhận xét chung 282.1.2. Nguyên nhân chủ yếu gia tăng tình trạng kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với công dân Hàn quốc 292.1.3. Hậu quả xã hội và pháp lý từ việc kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với công dân Hàn Quốc 382.2. Một số giải pháp nhằm hạn chế tiêu cực trong việc kết hôn có yếu tố nước ngoài 48PHẦN KẾT LUẬN 55DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

Chương 1: SƠ LƯỢC PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH VIỆC KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI 5

1.1 Khái niệm chung 5

1.1.1. Khái niệm quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 5

1.1.2. Khái niệm kết hôn có yếu tố nước ngoài 11

1.1.3. Ý nghĩa của việc kết hôn có yếu tố nước ngoài 12

1.2. Nguyên tắc áp dụng Luật và thẩm quyền giải quyết việc kết hôn có yếu tố nước ngoài 14

1.2.1. Nguyên tắc áp dụng luật 14

1.2.2. Thẩm quyền giải quyết việc kết hôn có yếu tố nước ngoài 18

1.3. Điều kiện kết hôn và nghi thức kết hôn có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam 20

1.3.1. Điều kiện kết hôn 21

1.3.2. Nghi thức kết hôn 23

Chương 2. THỰC TRẠNG KẾT HÔN GIỮA PHỤ NỮ VIỆT NAM VỚI CÔNG DÂN HÀN QUỐC VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ TIÊU CỰC TRONG VIỆC KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI. 28

2.1. Thực trạng kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với công dân Hàn Quốc 28

2.1.1. Nhận xét chung 28

2.1.2. Nguyên nhân chủ yếu gia tăng tình trạng kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với công dân Hàn quốc 29

2.1.3. Hậu quả xã hội và pháp lý từ việc kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với công dân Hàn Quốc 38

2.2. Một số giải pháp nhằm hạn chế tiêu cực trong việc kết hôn có yếu tố nước ngoài 48

PHẦN KẾT LUẬN 55

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY