Khóa luận Một số nội dung cơ bản của hợp đồng dân sự

Mục lụcLời nói đầu 1Chương I : Khái quát chung về hợp đồng dân sự 4 1.1. Lược sử quá trình hình thành và phát triển pháp luật dân sự về hợp đồng ở Việt Nam. 41.2. Khái niệm và bản chất pháp lý của hợp đồng dân sự. 19 1.3. Một số vấn đề khác biệt giữa hợp đồng dân sự và hợp đồng kinh tế. 21 Chương II: Một số nội dung cơ bản của hợp đồng dân sự 32 2.1. Giao kết hợp đồng dân sự 322.2. Thực hiện hợp đồng dân sự 472.3. Các biện pháp bảo đảm thực hiện HĐDS 582.4. Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của nó 67 Chương III: Một số kiến nghị và kết luận 753.1. Một số nhận xét và kiến nghị về các qui định của hợp đồng dân sự trong luật dân sự 753.2. Kết luận 81

Mục lục

Lời nói đầu 1

Chương I : Khái quát chung về hợp đồng dân sự 4

1.1. Lược sử quá trình hình thành và phát triển pháp luật dân sự về hợp đồng

ở Việt Nam. 4

1.2. Khái niệm và bản chất pháp lý của hợp đồng dân sự. 19

1.3. Một số vấn đề khác biệt giữa hợp đồng dân sự và hợp đồng kinh tế. 21

Chương II: Một số nội dung cơ bản của hợp đồng dân sự 32

2.1. Giao kết hợp đồng dân sự 32

2.2. Thực hiện hợp đồng dân sự 47

2.3. Các biện pháp bảo đảm thực hiện HĐDS 58

2.4. Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của nó 67

Chương III: Một số kiến nghị và kết luận 75

3.1. Một số nhận xét và kiến nghị về các qui định của hợp đồng dân sự trong luật dân sự 75

3.2. Kết luận 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY