Khóa luận Khảo sát đặc điểm nông học và năng suất của 7 giống lúa thuần trong vụ đông xuân 2008 – 2009 tại xã Đại Hải, huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN . ii TÓM TẮT . iii DANH SÁCH CHỮVIẾT TẮT . vi DANH SÁCH CÁC BẢNG . vii DANH SÁCH CÁC HÌNH . viii Chương 1 GIỚI THIỆU . 1 1.1 Đặt vấn đề. 1 1.2 Mục tiêu và yêu cầu . 2 1.2.1 Mục tiêu. 2 1.2.2 Yêu cầu. 2 Chương 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3 2.1 Nguồn gốc và sơlược lịch sửphát triển cây lúa . 3 2.2 Phân loại . 42.3 Tình hình nghiên cứu và sản xuất lúa trên thếgiới . 4 2.3.1 Tình hình nghiên cứu. 4 2.3.2 Tình hình sản xuất. 7 2.4 Tình hình nghiên cứu và sản xuất lúa trong nước và tại địa phương . 8 2.4.1 Tình hình nghiên cứu. 8 2.4.2 Tình hình sản xuất. 9 2.4.3 Tình hình sản suất tại địa phương. 11 Chương 3 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 13 3.1 Thời gian, địa điểm và điều kiện thời tiết khu vực thí nghiệm . 13 3.1.1 Thời gian và địa điểm. 13 3.1.2 Điều kiện thời tiết khu vực thí nghiệm. 13 3.2 Vật liệu thí nghiệm . 13 3.3 Phương pháp nghiên cứu . 14 3.3.1 Bốtrí thí nghiệm. 14 3.3.2 Chỉtiêu và phương pháp theo dõi. 15 3.4 Quy trình kỹthuật . 18 3.4.1 Phương thức canh tác. 18 3.4.2 Phân bón. 19 3.5 Phương pháp xửlý sốliệu . 19 Chương 4 KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN . 20 4.1 Đặc trưng và hình thái của các giống lúa thí nghiệm . 20 4.1.1 Thân lúa. 20 4.1.2 Lá đòng. 21 4.1.3 Bông lúa. 21 4.2 Các chỉtiêu nông học . 21 4.2.1 Các thời kỳsinh trưởng và phát dục. 22 4.2.2 Động thái tăng trưởng chiều cao và tốc độtăng trưởng chiều cao. 22 4.2.3 Động thái đẻnhánh và tốc độ đẻnhánh. 25 4.3 Tính chống chịu sâu bệnh của các giống lúa thí nghiệm . 29 4.4 Năng suất và các yếu tốcấu thành năng suất . 30 4.4.1 Sốbông/m2. 30 4.4.2 Tổng sốhạt trên bông. 31 4.4.3 Sốhạt chắc/bông. 31 4.4.4 Trọng lượng 1000 hạt. 31 4.4.5 Tỷlệlép (%). 32 4.4.6 Năng suất lý thuyết. 32 4.4.7 Năng suất thực tế. 32 4.4.8 Hình dạng hạt gạo của các giống thí nghiệm. 33 Chương 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀNGHỊ. 35 5.1 Kết luận . 35 5.2 Đềnghị. 35TÀI LIỆU THAM KHẢO . 37 PHỤLỤC . 38

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . ii

TÓM TẮT . iii

DANH SÁCH CHỮVIẾT TẮT . vi

DANH SÁCH CÁC BẢNG . vii

DANH SÁCH CÁC HÌNH . viii

Chương 1 GIỚI THIỆU . 1

1.1 Đặt vấn đề. 1

1.2 Mục tiêu và yêu cầu . 2

1.2.1 Mục tiêu. 2

1.2.2 Yêu cầu. 2

Chương 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3

2.1 Nguồn gốc và sơlược lịch sửphát triển cây lúa . 3

2.2 Phân loại . 4

2.3 Tình hình nghiên cứu và sản xuất lúa trên thếgiới . 4

2.3.1 Tình hình nghiên cứu. 4

2.3.2 Tình hình sản xuất. 7

2.4 Tình hình nghiên cứu và sản xuất lúa trong nước và tại địa phương . 8

2.4.1 Tình hình nghiên cứu. 8

2.4.2 Tình hình sản xuất. 9

2.4.3 Tình hình sản suất tại địa phương. 11

Chương 3 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 13

3.1 Thời gian, địa điểm và điều kiện thời tiết khu vực thí nghiệm . 13

3.1.1 Thời gian và địa điểm. 13

3.1.2 Điều kiện thời tiết khu vực thí nghiệm. 13

3.2 Vật liệu thí nghiệm . 13

3.3 Phương pháp nghiên cứu . 14

3.3.1 Bốtrí thí nghiệm. 14

3.3.2 Chỉtiêu và phương pháp theo dõi. 15

3.4 Quy trình kỹthuật . 18

3.4.1 Phương thức canh tác. 18

3.4.2 Phân bón. 19

3.5 Phương pháp xửlý sốliệu . 19

Chương 4 KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN . 20

4.1 Đặc trưng và hình thái của các giống lúa thí nghiệm . 20

4.1.1 Thân lúa. 20

4.1.2 Lá đòng. 21

4.1.3 Bông lúa. 21

4.2 Các chỉtiêu nông học . 21

4.2.1 Các thời kỳsinh trưởng và phát dục. 22

4.2.2 Động thái tăng trưởng chiều cao và tốc độtăng trưởng chiều cao. 22

4.2.3 Động thái đẻnhánh và tốc độ đẻnhánh. 25

4.3 Tính chống chịu sâu bệnh của các giống lúa thí nghiệm . 29

4.4 Năng suất và các yếu tốcấu thành năng suất . 30

4.4.1 Sốbông/m2. 30

4.4.2 Tổng sốhạt trên bông. 31

4.4.3 Sốhạt chắc/bông. 31

4.4.4 Trọng lượng 1000 hạt. 31

4.4.5 Tỷlệlép (%). 32

4.4.6 Năng suất lý thuyết. 32

4.4.7 Năng suất thực tế. 32

4.4.8 Hình dạng hạt gạo của các giống thí nghiệm. 33

Chương 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀNGHỊ. 35

5.1 Kết luận . 35

5.2 Đềnghị. 35

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 37

PHỤLỤC . 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY