Khóa luận Hoàn thiện việc tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty phát triển kinh tế kỹ thuật Việt Nam

Trong những năm qua Công ty Phát triển kinh tế Kỹ thuật Việt nam đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Cùng với sự hội nhập của đất nước vào nền kinh tế thị trường thế giới, cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt quyết liệt của nhiều chủng loại mặt hàng. Tuy nhiên, Công ty vẫn phát triển mạnh mẽ công tác tiêu thụ hàng hoá của mình, mở rộng mối quan hệ làm ăn buôn bán, từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ, Công ty đã đảm nhận nhiệm vụ phục vụ nhu cầu của nhân dân một cách tốt nhất. Để có được những thành tựu đó không phải là điều dễ dàng đối với Công ty, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Đó là sự cố gắng rất lớn của bộ máy quản lý của Công ty Phát triển kinh tế Kỹ thuật Việt nam, trong đó bộ máy kế toán là một trong những công cụ quản lý không thể thiếu được trong công tác quản lý của Công ty.

Trong những năm qua Công ty Phát triển kinh tế Kỹ thuật Việt nam đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Cùng với sự hội nhập của đất nước vào nền kinh tế thị trường thế giới, cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt quyết liệt của nhiều chủng loại mặt hàng. Tuy nhiên, Công ty vẫn phát triển mạnh mẽ công tác tiêu thụ hàng hoá của mình, mở rộng mối quan hệ làm ăn buôn bán, từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ, Công ty đã đảm nhận nhiệm vụ phục vụ nhu cầu của nhân dân một cách tốt nhất.

Để có được những thành tựu đó không phải là điều dễ dàng đối với Công ty, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Đó là sự cố gắng rất lớn của bộ máy quản lý của Công ty Phát triển kinh tế Kỹ thuật Việt nam, trong đó bộ máy kế toán là một trong những công cụ quản lý không thể thiếu được trong công tác quản lý của Công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY