Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH LIMYEE

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT1.1 Những vấn đề chung về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 31.1.1 Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp 31.1.2 Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành 51.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 51.1.4 Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 61.2 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 61.2.1 Đối tượng kế toán chi phí sản xuất 61.2.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 71.3 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất 71.3.1 Phương pháp tập hợp chi phí sản suất trong doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 71.3.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 141.4 Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 151.4.1 Kế toán thiệt hại sản phẩm hỏng 151.4.2 Kế toán thiệt hại ngừng sản xuất 171.5 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 181.5.1 Phương pháp chi phí NVL trực tiếp 181.5.2 Phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 181.5.3 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí kế hoạch 201.6 Kế toán giá thành sản phẩm 201.6.1 Đối tượng tính giá thành 201.6.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 21  CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH LIMYEE2.1 Đặc điểm chung và lịch sử hình thành của công ty 262.2 Ngành nghề kinh doanh 262.3 Quy trình sản xuất sản phẩm 262.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 272.5 Tổ chức công tác kế toán của công ty 30CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LIMYEE3.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất tại công ty. 383.2 Đối tượng và phương pháp tính giá thành 383.3 Hạch toán chi phí sản xuất 383.3.1 Hạch toán chi phí NVL trực tiếp 403.3.2 Hạch toán chi phí NCTT 493.3.3 Hạch toán chi phí SXC 593.4 Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang 733.4.1 Tổng hợp chi phí sản xuất 733.4.2 Đánh giá sản phẩm dở dang 753.5 Tính giá thành sản phẩm 75CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LIMYEE4.1 Nhận xét về tổ chức công tác kế toán tại công ty 784.2 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty 80KẾT LUẬN 93TÀI LIỆU THAM KHẢO 94PHỤ LỤC 95

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

1.1 Những vấn đề chung về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3

1.1.1 Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp 3

1.1.2 Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành 5

1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 5

1.1.4 Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 6

1.2 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 6

1.2.1 Đối tượng kế toán chi phí sản xuất 6

1.2.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 7

1.3 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất 7

1.3.1 Phương pháp tập hợp chi phí sản suất trong doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 7

1.3.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 14

1.4 Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 15

1.4.1 Kế toán thiệt hại sản phẩm hỏng 15

1.4.2 Kế toán thiệt hại ngừng sản xuất 17

1.5 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 18

1.5.1 Phương pháp chi phí NVL trực tiếp 18

1.5.2 Phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 18

1.5.3 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí kế hoạch 20

1.6 Kế toán giá thành sản phẩm 20

1.6.1 Đối tượng tính giá thành 20

1.6.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 21

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH LIMYEE

2.1 Đặc điểm chung và lịch sử hình thành của công ty 26

2.2 Ngành nghề kinh doanh 26

2.3 Quy trình sản xuất sản phẩm 26

2.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 27

2.5 Tổ chức công tác kế toán của công ty 30

CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LIMYEE

3.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất tại công ty. 38

3.2 Đối tượng và phương pháp tính giá thành 38

3.3 Hạch toán chi phí sản xuất 38

3.3.1 Hạch toán chi phí NVL trực tiếp 40

3.3.2 Hạch toán chi phí NCTT 49

3.3.3 Hạch toán chi phí SXC 59

3.4 Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang 73

3.4.1 Tổng hợp chi phí sản xuất 73

3.4.2 Đánh giá sản phẩm dở dang 75

3.5 Tính giá thành sản phẩm 75

CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH LIMYEE

4.1 Nhận xét về tổ chức công tác kế toán tại công ty 78

4.2 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty 80

KẾT LUẬN 93

TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

PHỤ LỤC 95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY