Khóa luận Hòa giải trong tố tụng dân sự - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HÒA GIẢI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ 1.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của hòa giải trong tố tụng dân sự 1.2. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của chế định hòa giải trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam1.3. Hòa giải theo quy định của một số nước trên thế giới CHƯƠNG 2: PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM HIỆN NAY VỀ HÒA GIẢI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ2.1. Nguyên tắc tiến hành hòa giải 2.2. Phạm vi các vụ việc mà tòa án tiến hành hòa giải 2.3. Các chủ thể trong hòa giải 2.4. Thủ tục hòa giải vụ án dân sự CHƯƠNG 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ HÒA GIẢI VÀ KIẾN NGHỊ3.1. Những kết quả đạt được 3.2. Những hạn chế tồn tại 3.3 Kiến nghị KẾT LUẬN

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HÒA GIẢI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

1.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của hòa giải trong tố tụng dân sự

1.2. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của chế định hòa giải trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam

1.3. Hòa giải theo quy định của một số nước trên thế giới

CHƯƠNG 2: PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM HIỆN NAY VỀ HÒA GIẢI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

2.1. Nguyên tắc tiến hành hòa giải

2.2. Phạm vi các vụ việc mà tòa án tiến hành hòa giải

2.3. Các chủ thể trong hòa giải

2.4. Thủ tục hòa giải vụ án dân sự

CHƯƠNG 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ HÒA GIẢI VÀ KIẾN NGHỊ

3.1. Những kết quả đạt được

3.2. Những hạn chế tồn tại

3.3 Kiến nghị

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY