Khóa luận Giải quyết tranh chấp kinh tế ở nước ta hiện nay - Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC Trang Chương I: Tổng quan về pháp luật giải quyết tranh chấp kinh tế ở nước ta hiện nay. I. Khái niệm về tranh chấp kinh tế và tố tụng kinh tế II. Sự cần thiết khách quan của việc ban hành Pháp luật về giải quyết tranh kinh tế III. Các phương pháp giải quyết tranh chấp kinh tế1. Giải quyết tranh chấp bằng thương lượng:+ Khái niệm và đặc điểm+ Cách thức thương lượng+ Một số bước thương lượng, đàm phán để gỡ rối khi các bên tranh chấp đều bế tắc2. Giải quyết tranh chấp bằng hoà giải:3. Giải quyết tranh chấp bằng toà án:+ Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của toà án kinh tế + Nguyên tắc tố tụng vụ án kinh tế và các nguyên tắc xét xử tranh chấp kinh tế của toà án kinh tế; + Thẩm quyền của toà án các cấp; 4. Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài kinh tế:- Khái niệm và những ưu thế cơ bản của trọng tài kinh tế- Trung tâm trọng tài (Pháp lệnh số 08/ UBTVQH 11) + Khái niệm, đặc điểm, thẩm quyền của Trung tâm trọng tài+ Thành lập chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài- Giải quyết tranh chấp kinh tế của Trung tâm trọng tài kinh tếTrung tâm trọng tài Quốc tế Việt nam Chương II: Thực trạng giải quyết tranh chấp kinh tế ở Việt nam hiện nay I. Các loại tranh chấp kinh tế phổ biến ở nước ta hiện nay: 1. Tranh chấp phát sinh do một bên vi phạm nghĩa vụ giao hàng hoặc thực hiện lao vụ2. Tranh chấp phát sinh do một bên vi phạm nghĩa vụ thanh toán và tiếp nhận hàng hoá công việc3. Tranh chấp liên quan đến hợp đồng kinh tế vô hiệu II. Giải quyết tranh chấp kinh tế bằng phương pháp tiền khởi kiện III. Giải quyết tranh chấp kinh tế bằng toà án IV. Giải quyết tranh chấp kinh tế bằng trọng tài Chương III: Những giải pháp hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp kinh tế ở nước taI. Lựa chọn phương pháp giải quyết tranh chấp kinh tế:1. Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp giải quyết tranh chấp trước khi đi kiện2. Nhược điểm của đi kiện ở toà án so với đi kiện tại trung tâm trọng tài II. Các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp kinh tế1. Biện pháp phòng ngừa tranh chấp2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp III. Kết luận .

MỤC LỤC

Trang

Chương I: Tổng quan về pháp luật giải quyết tranh chấp kinh tế ở nước ta hiện nay.

I. Khái niệm về tranh chấp kinh tế và tố tụng kinh tế

II. Sự cần thiết khách quan của việc ban hành Pháp luật về giải quyết tranh kinh tế

III. Các phương pháp giải quyết tranh chấp kinh tế

1. Giải quyết tranh chấp bằng thương lượng:

+ Khái niệm và đặc điểm

+ Cách thức thương lượng

+ Một số bước thương lượng, đàm phán để gỡ rối khi các bên tranh chấp đều bế tắc

2. Giải quyết tranh chấp bằng hoà giải:

3. Giải quyết tranh chấp bằng toà án:

+ Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của toà án kinh tế

+ Nguyên tắc tố tụng vụ án kinh tế và các nguyên tắc xét xử tranh chấp kinh tế của toà án kinh tế;

+ Thẩm quyền của toà án các cấp;

4. Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài kinh tế:

- Khái niệm và những ưu thế cơ bản của trọng tài kinh tế

- Trung tâm trọng tài (Pháp lệnh số 08/ UBTVQH 11)

+ Khái niệm, đặc điểm, thẩm quyền của Trung tâm trọng tài

+ Thành lập chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài

- Giải quyết tranh chấp kinh tế của Trung tâm trọng tài kinh tế

Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt nam

Chương II: Thực trạng giải quyết tranh chấp kinh tế ở Việt nam hiện nay

I. Các loại tranh chấp kinh tế phổ biến ở nước ta hiện nay:

1. Tranh chấp phát sinh do một bên vi phạm nghĩa vụ giao hàng hoặc thực hiện lao vụ

2. Tranh chấp phát sinh do một bên vi phạm nghĩa vụ thanh toán và tiếp nhận hàng hoá công việc

3. Tranh chấp liên quan đến hợp đồng kinh tế vô hiệu

II. Giải quyết tranh chấp kinh tế bằng phương pháp tiền khởi kiện

III. Giải quyết tranh chấp kinh tế bằng toà án

IV. Giải quyết tranh chấp kinh tế bằng trọng tài

Chương III: Những giải pháp hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp kinh tế ở nước ta

I. Lựa chọn phương pháp giải quyết tranh chấp kinh tế:

1. Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp giải quyết tranh chấp trước khi đi kiện

2. Nhược điểm của đi kiện ở toà án so với đi kiện tại trung tâm trọng tài

II. Các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp kinh tế

1. Biện pháp phòng ngừa tranh chấp

2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp

III. Kết luận .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY