Khóa luận Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh toán chuyển tiền điện tử tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa-Hà Nội

Thực hiện quyết định ngày 01/07/1996 của Tổng Giám đốc NHVT VN Về việc ban hành quy trình nghiệp vụ chuyển tiền điện tử trong hệ thống NHCT VN”, tháng 11/1997, CN NHCT Đống Đa chính thức được tham gia thanh toán chuyển tiền điện tử trong hệ thống NHCT VN. Để triển khai nghiệp vụ chuyển tiền điền tử đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, CN đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, toàn diện, thể hiện trên các mặt sau:Tổ chức học tập, nghiên cứu các quyết định và các văn bản hướng dẫn liên quan đến chuyển tiền điện tử như: QĐ số 469/1998/QĐNHNN2 ngày 31/12/1998, QĐ số 56/1998/QĐ-NHNN2 ngày 12/02/1999.Về cơ sở kỹ thuật: NH đã tiếp nhận đường truyền mạng diện rộng WAN, cài đặt thêm máy tính hiện đại, ứng dụng đường truyền Lesaed-Line, triển khai ứng dụng phần mềm MISAC.Đối với công tác đào tạo: NH đã tổ chức cho cán bộ tiếp cận với chương trình chuyển tiền điện tử, cung cấp tài liệu, hướng dấn cho các cán bộ sử dụng phần mềm chuyển tiền điện tử, quy trình chuyển tiền điện tử, các quy tắc bảo mật mã khoá và dữ liệu.Phòng kế toán tài chính CN NHCT Đống Đa đã bố trí một bộ phận cán bộ chuyên trách chuyển tiền điện tử trực đảm bảo tính liên tục chuyển tiềnđi, đến; thành thạo nghiệp vụ, quy trình chuyển tiền điện tử, có kinh nghiệm xử lý các sai sót nhầm lẫn hay xẩy ra đồng thời chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng kế toán về kết quả chuyển tiền điện tử.

Thực hiện quyết định ngày 01/07/1996 của Tổng Giám đốc NHVT VN Về việc ban hành quy trình nghiệp vụ chuyển tiền điện tử trong hệ thống NHCT VN”, tháng 11/1997, CN NHCT Đống Đa chính thức được tham gia thanh toán chuyển tiền điện tử trong hệ thống NHCT VN.

Để triển khai nghiệp vụ chuyển tiền điền tử đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, CN đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, toàn diện, thể hiện trên các mặt sau:

Tổ chức học tập, nghiên cứu các quyết định và các văn bản hướng dẫn liên quan đến chuyển tiền điện tử như: QĐ số 469/1998/QĐNHNN2 ngày 31/12/1998, QĐ số 56/1998/QĐ-NHNN2 ngày 12/02/1999.

Về cơ sở kỹ thuật: NH đã tiếp nhận đường truyền mạng diện rộng WAN, cài đặt thêm máy tính hiện đại, ứng dụng đường truyền Lesaed-Line, triển khai ứng dụng phần mềm MISAC.

Đối với công tác đào tạo: NH đã tổ chức cho cán bộ tiếp cận với chương trình chuyển tiền điện tử, cung cấp tài liệu, hướng dấn cho các cán bộ sử dụng phần mềm chuyển tiền điện tử, quy trình chuyển tiền điện tử, các quy tắc bảo mật mã khoá và dữ liệu.

Phòng kế toán tài chính CN NHCT Đống Đa đã bố trí một bộ phận cán bộ chuyên trách chuyển tiền điện tử trực đảm bảo tính liên tục chuyển tiềnđi, đến; thành thạo nghiệp vụ, quy trình chuyển tiền điện tử, có kinh nghiệm xử lý các sai sót nhầm lẫn hay xẩy ra đồng thời chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng kế toán về kết quả chuyển tiền điện tử.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY