Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển tiền điện tử tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội

Trong thập niên 20 và những năm đầu thế kỷ 21, công nghệ thông tin đã phát triển vô cùng nhanh chóng, những ứng dụng có hiệu quả của công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực đã làm thay đổi đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của nhân loại.Hiên tượng bùng nổ Internet với một loạt dịch vụ mới được đưa ra làm thay đổi hàng loạt các quan điểm kinh doanh truyền thống, nó đã trở thành cầu nối khai thông các mối quan hệ kinh tế giữa các nước với nhau không phụ thuộc vào chế độ kế, chế độ chính trị và phong tục tập quán. Chính nhờ Internet, thương mại điện tử (TMĐT) đã ra đời và phát triển trở thành mô hình hoạt động thương mại hoàn toàn mới dẫn đến một cải cách sâu sắc trong lĩnh vực mậu dịch, thương mại.TMĐT sẽ trở thành ngành kinh doanh có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các ngành kinh tế, dịch vụ ngân hàng điện tử bởi khâu trung tâm trong TMĐT là sự luân chuyển vốn tức là thanh toán trên mạng. So với ngaan hàng thương mại của các nước phát triển thì NHTM Việt Nam thua kém rất nhiều ở quy mô hoạt động, sự đa dạng ở các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là ở công nghệ. Xuất phát từ đặc điểm kinh doanh của mỗi ngân hàng và nhu cầu phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển chung của khu vực và thế giới thì việc ứng dụng tin học nhằm hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán là rất cần thiết

Trong thập niên 20 và những năm đầu thế kỷ 21, công nghệ thông tin đã phát triển vô cùng nhanh chóng, những ứng dụng có hiệu quả của công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực đã làm thay đổi đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của nhân loại.Hiên tượng bùng nổ Internet với một loạt dịch vụ mới được đưa ra làm thay đổi hàng loạt các quan điểm kinh doanh truyền thống, nó đã trở thành cầu nối khai thông các mối quan hệ kinh tế giữa các nước với nhau không phụ thuộc vào chế độ kế, chế độ chính trị và phong tục tập quán. Chính nhờ Internet, thương mại điện tử (TMĐT) đã ra đời và phát triển trở thành mô hình hoạt động thương mại hoàn toàn mới dẫn đến một cải cách sâu sắc trong lĩnh vực mậu dịch, thương mại.TMĐT sẽ trở thành ngành kinh doanh có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các ngành kinh tế, dịch vụ ngân hàng điện tử bởi khâu trung tâm trong TMĐT là sự luân chuyển vốn tức là thanh toán trên mạng. So với ngaan hàng thương mại của các nước phát triển thì NHTM Việt Nam thua kém rất nhiều ở quy mô hoạt động, sự đa dạng ở các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là ở công nghệ. Xuất phát từ đặc điểm kinh doanh của mỗi ngân hàng và nhu cầu phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển chung của khu vực và thế giới thì việc ứng dụng tin học nhằm hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán là rất cần thiết

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY