Khóa luận Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc và phụ tùng ô tô tại Công ty cổ phần ô tô Âu Châu Euro Auto

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY EURO AUTO 3 1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 32. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 43. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 44. Nguồn lực của công ty 45. Kết quả kinh doanh qua các năm qua các năm gần đây 5 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY EURO AUTO 8 1. Cơ hội và thách thức đối với hoạt động nhập khẩu của Công ty Euro Auto 81.1 Cơ hội đối với hoạt động nhập khẩu của Công ty Euro Auto 81.1.1 Về nhập khẩu ô tô nguyên chiếc 81.1.2 Về nhập khẩu linh kiện phụ tùng 91.2 Thách thức đối với hoạt động nhập khẩu của Công ty Euro Auto 10 2. Kết quả hoạt động nhập khẩu ở Công ty Euro Auto 112.1 Kim ngạch nhập khẩu qua các năm 112.2 Kết quả kinh doanh nhập khẩu theo phương thức 122.3 Kết quả kinh doanh nhập khẩu theo mặt hàng 132.4 Thị trường nhập khẩu 142.5 Hiệu quả của hoạt động nhập khẩu 153. Đánh giá hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại Công ty Euro Auto 173.1 Những điểm mạnh 173.1 Những điểm yếu 19 CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY EURO AUTO 21 1. Mục tiêu và định hướng phát triển hoạt động nhập khẩu của Công ty Euro Auto trong thời gian tới 21 2. Một số biện pháp chủ yếu 212.1 Đối với Công ty 212.1.1 Tăng cường đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ NK 212.1.2 Chủ động nguồn vốn cho công tác nhập khẩu 222.1.3 Tạo dựng mối quan hệ bền vững với đối tác nhập khẩu 232.1.4 Đa dạng hoá phương thức nhập khẩu 242.1.5 Nâng cao tính hiệu quả trong công tác thực hiện hợp đồng NK 24 2.2 Đối với Chính Phủ 322.2.1 Giải pháp vi mô 372.2.1.1 Xúc tiến thương mại 372.2.1.2 Gắn nhu cầu trong nước với sản xuất và nhập khẩu 37 2.2.2 Giải pháp vĩ mô 322.2.2.1 Cơ chế, chính sách quản lý nhập khẩu 322.2.2.2 Chính sách tài chính 332.2.2.3 Chính sách nguồn nhân lực 35 KẾT LUẬN 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY EURO AUTO 3

1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 3

2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 4

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 4

4. Nguồn lực của công ty 4

5. Kết quả kinh doanh qua các năm qua các năm gần đây 5

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY

EURO AUTO 8

1. Cơ hội và thách thức đối với hoạt động nhập khẩu của Công ty Euro Auto 8

1.1 Cơ hội đối với hoạt động nhập khẩu của Công ty Euro Auto 8

1.1.1 Về nhập khẩu ô tô nguyên chiếc 8

1.1.2 Về nhập khẩu linh kiện phụ tùng 9

1.2 Thách thức đối với hoạt động nhập khẩu của Công ty Euro Auto 10

2. Kết quả hoạt động nhập khẩu ở Công ty Euro Auto 11

2.1 Kim ngạch nhập khẩu qua các năm 11

2.2 Kết quả kinh doanh nhập khẩu theo phương thức 12

2.3 Kết quả kinh doanh nhập khẩu theo mặt hàng 13

2.4 Thị trường nhập khẩu 14

2.5 Hiệu quả của hoạt động nhập khẩu 15

3. Đánh giá hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại Công ty Euro Auto 17

3.1 Những điểm mạnh 17

3.1 Những điểm yếu 19

CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY EURO AUTO 21

1. Mục tiêu và định hướng phát triển hoạt động nhập khẩu của Công ty Euro Auto trong thời gian tới 21

2. Một số biện pháp chủ yếu 21

2.1 Đối với Công ty 21

2.1.1 Tăng cường đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ NK 21

2.1.2 Chủ động nguồn vốn cho công tác nhập khẩu 22

2.1.3 Tạo dựng mối quan hệ bền vững với đối tác nhập khẩu 23

2.1.4 Đa dạng hoá phương thức nhập khẩu 24

2.1.5 Nâng cao tính hiệu quả trong công tác thực hiện hợp đồng NK 24

2.2 Đối với Chính Phủ 32

2.2.1 Giải pháp vi mô 37

2.2.1.1 Xúc tiến thương mại 37

2.2.1.2 Gắn nhu cầu trong nước với sản xuất và nhập khẩu 37

2.2.2 Giải pháp vĩ mô 32

2.2.2.1 Cơ chế, chính sách quản lý nhập khẩu 32

2.2.2.2 Chính sách tài chính 33

2.2.2.3 Chính sách nguồn nhân lực 35

KẾT LUẬN 37

TÀI LIỆU THAM KHẢO 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY