Khóa luận Đấu thầu trong mua bán quốc tế, thực trạng và giải pháp phát triển tại Việt Nam

Việc sơ tuyển là cần thiết cho các công trình xây lắp lớn và phức tạp hoặc trong bất kỳ trường hợp nào khác mà chi phí cao cho việc chuẩn bị đơn dự thầu chi tiết có thể không khuyến khích cạnh tranh, như thiết bị thiết kế theo yêu cầu, nhà máy công nghiệp, các nhà máy chuyên ngành. Điều này cũng sẽ bảo đảm chỉ gửi thông tin thông báo mời thầu cho những nhà thầu trong nước, nếu được phép. Việc sơ tuyển phải dựa hoàn toàn vào khả năng và nguồn lực của các nhà thầu để thực hiện tốt một hợp đồng cụ thể có tính đến kinh nghiệm và kêts quả thực hiện các hợp đồng trước đây của họ, năng lực của họ về con người, máy móc, thiết bị xây dựng hoặc chế tạo và khả năng tài chính.

Việc sơ tuyển là cần thiết cho các công trình xây lắp lớn và phức tạp hoặc trong bất kỳ trường hợp nào khác mà chi phí cao cho việc chuẩn bị đơn dự thầu chi tiết có thể không khuyến khích cạnh tranh, như thiết bị thiết kế theo yêu cầu, nhà máy công nghiệp, các nhà máy chuyên ngành. Điều này cũng sẽ bảo đảm chỉ gửi thông tin thông báo mời thầu cho những nhà thầu trong nước, nếu được phép. Việc sơ tuyển phải dựa hoàn toàn vào khả năng và nguồn lực của các nhà thầu để thực hiện tốt một hợp đồng cụ thể có tính đến kinh nghiệm và kêts quả thực hiện các hợp đồng trước đây của họ, năng lực của họ về con người, máy móc, thiết bị xây dựng hoặc chế tạo và khả năng tài chính.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY