Khóa luận Cảm hứng nhân đạo trong một số sáng tác của Nguyễn Minh Châu sau 1975

MỤC LỤC Lời cảm ơn A Phần mở đầu 1 1 Lý do chọn đềtài . 1 2 Lịch sửvấn đềnghiên cứu . 1 3 Phạm vi nghiên cứu. 2 4 Phương pháp nghiên cứu. 2 5 Mục đích nghiên cứu. 3 6 Cấu trúc luận văn . 3 7 Đóng góp của khoá luận. 3 B Phần nội dung . 5 Chương I Cơsởlý luận . 5 1 Cảm hứng và cảm hứng nhân đạo. 5 1.1 Cảm hứng tưtưởng . 5 1.2 Cảm hứng nhân đạo và chủnghĩa nhân đạo . 5 2 Cảm hứng nhân đạo trong văn học Việt Nam hiện đại . 6 2.1 Từvăn học dân gian đến văn học giai đoạn 1945. 6 2.2 Giai đoạn 1945 – 1975 . 7 2.3 Sau năm 1975 đến nay . 7 Chương II Cảm hứng nhân đạo trong một sốsáng tác của Nguyễn Minh Châu sau 1975 . 8 1 Tinh thần khẳng định phẩm chất tốt đẹp của con người . 8 1.1 Ca ngợi con người giác ngộlý tưởng biết làm chủvận mệnh mình . 8 1.2 Phê phán những hành động giảtrá, thiếu nhân tính . 8 2 Tinh thần cảm thông vềsốphận và những nỗi đau khổcủa con người trong mỗi tác phẩm .9 2.1 Niềm trân trọng đối với con người. 9 2.2 Niềm tin vào khảnăng thức tỉnh và hướng thiện của mỗi con người . 10 C Phần kết luận . 10

MỤC LỤC

Lời cảm ơn

A Phần mở đầu 1

1 Lý do chọn đềtài . 1

2 Lịch sửvấn đềnghiên cứu . 1

3 Phạm vi nghiên cứu. 2

4 Phương pháp nghiên cứu. 2

5 Mục đích nghiên cứu. 3

6 Cấu trúc luận văn . 3

7 Đóng góp của khoá luận. 3

B Phần nội dung . 5

Chương I Cơsởlý luận . 5

1 Cảm hứng và cảm hứng nhân đạo. 5

1.1 Cảm hứng tưtưởng . 5

1.2 Cảm hứng nhân đạo và chủnghĩa nhân đạo . 5

2 Cảm hứng nhân đạo trong văn học Việt Nam hiện đại . 6

2.1 Từvăn học dân gian đến văn học giai đoạn 1945. 6

2.2 Giai đoạn 1945 – 1975 . 7

2.3 Sau năm 1975 đến nay . 7

Chương II Cảm hứng nhân đạo trong một sốsáng tác của Nguyễn Minh

Châu sau 1975 . 8

1 Tinh thần khẳng định phẩm chất tốt đẹp của con người . 8

1.1 Ca ngợi con người giác ngộlý tưởng biết làm chủvận mệnh mình . 8

1.2 Phê phán những hành động giảtrá, thiếu nhân tính . 8

2 Tinh thần cảm thông vềsốphận và những nỗi đau khổcủa con người

trong mỗi tác phẩm .9

2.1 Niềm trân trọng đối với con người. 9

2.2 Niềm tin vào khảnăng thức tỉnh và hướng thiện của mỗi con người . 10

C Phần kết luận . 10

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY