Khóa luận Ân dụ về tình yêu trong thơ Nguyễn Bính và thơ Tố Hữu

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài 12. Đối tượng nghiên cứu . 23. Mục đích, ý nghĩa của khoá luận 43.1. Mục đích của khoá luận . 43.2. Ý nghĩa của khoá luận . 64. Phạm vi nghiên cứu . 55. Phương pháp nghiên cứu . 56. Bố cục khoá luận . 5PHẦN NỘI DUNGChương I : CƠ SỞ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI1. Khái niệm về ẩn dụ . 6 1.1. Sơ lược về lịch sử nghiên cứu ẩn dụ . 6 1.2. Một số quan niệm về phép ẩn dụ 72. Phương pháp phân loại ẩn dụ, các kiểu ẩn dụ 113. Ẩn dụ về tình yêu . 15 3.1. Ẩn dụ tu từ .15 3.1.1. Các đặc điểm của ẩn dụ tu từ . 15 3.1.2. Tiêu chí nhận diện 17 3.2. Ẩn dụ về tình yêu 20 Chương II : ÂN DỤ VỀ TÌNH YÊU TRONG THƠ NGUYỄN BÍNH VÀ THƠ TỐ HỮU1. Ẩn dụ về tình yêu trong thơ Nguyễn Bính. 1.1. Một số nét khái quát về nhà thơ Nguyễn Bính .22 1.2. Ẩn dụ về tình yêu trong thơ Nguyễn Bính .25 1.3 Những đặc trưng ẩn dụ về tình yêu trong thơ Nguyễn Bính .442. Ẩn dụ về tình yêu trong thơ Tố Hữu 2.1. Một số nét khái quát về nhà thơ Tố Hữu . 46 2.2. Ẩn dụ về tình yêu trong thơ Tố Hữu .50 2.3. Những đặc trưng ẩn dụ về tình yêu trong thơ Tố Hữu 903. Những nét tương đồng và khác biệt về cách dùng ẩn dụ tình yêu giữa Nguyễn Bính và Tố Hữu 3.1. Những tương đồng .92 3.2. Điểm khác biệt .93PHẦN KẾT LUẬNDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Đối tượng nghiên cứu . 2

3. Mục đích, ý nghĩa của khoá luận 4

3.1. Mục đích của khoá luận . 4

3.2. Ý nghĩa của khoá luận . 6

4. Phạm vi nghiên cứu . 5

5. Phương pháp nghiên cứu . 5

6. Bố cục khoá luận . 5

PHẦN NỘI DUNG

Chương I : CƠ SỞ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

1. Khái niệm về ẩn dụ . 6

1.1. Sơ lược về lịch sử nghiên cứu ẩn dụ . 6

1.2. Một số quan niệm về phép ẩn dụ 7

2. Phương pháp phân loại ẩn dụ, các kiểu ẩn dụ 11

3. Ẩn dụ về tình yêu . 15

3.1. Ẩn dụ tu từ .15

3.1.1. Các đặc điểm của ẩn dụ tu từ . 15

3.1.2. Tiêu chí nhận diện 17

3.2. Ẩn dụ về tình yêu 20

Chương II : ÂN DỤ VỀ TÌNH YÊU TRONG THƠ NGUYỄN BÍNH VÀ THƠ TỐ HỮU

1. Ẩn dụ về tình yêu trong thơ Nguyễn Bính.

1.1. Một số nét khái quát về nhà thơ Nguyễn Bính .22

1.2. Ẩn dụ về tình yêu trong thơ Nguyễn Bính .25

1.3 Những đặc trưng ẩn dụ về tình yêu trong thơ Nguyễn Bính .44

2. Ẩn dụ về tình yêu trong thơ Tố Hữu

2.1. Một số nét khái quát về nhà thơ Tố Hữu . 46

2.2. Ẩn dụ về tình yêu trong thơ Tố Hữu .50

2.3. Những đặc trưng ẩn dụ về tình yêu trong thơ Tố Hữu 90

3. Những nét tương đồng và khác biệt về cách dùng ẩn dụ tình yêu giữa Nguyễn Bính và Tố Hữu

3.1. Những tương đồng .92

3.2. Điểm khác biệt .93

PHẦN KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY