Khái niệm Ngân hàng thương mại

· Quản lý khả năng TM của NHTM:- TM trong NHTM bao gồm 3 bộ phận:-Tiền dự trữ-Tiền mặt đang trong quá trình thu về.-Tiền gửi ở các NH khác.Khi quản lý TM NH phải quản lý cả 3 bộ phận đó.- TM là TS có của NHTM song nó không mang lại các nguồn lợi cho NH hoạt động nhưng lại có 1 va trò quan trọng trong quá trình hoạt động của NHTM vì TM trong hệ thống NHTM vừa bảo đảm thực hiện pháp luật của NN, mặt khác lại bảo đảm khả năng thanh toán thường xuyên cho người gửi tiền. Do vật nó đòi hỏi các NHTM phải xác định thường xuyên, quản lý chặt chẽ khoản mục này.- Trong quản lý TM, quan trọng nhất là quản lý tiền dự trữ. Các NHTM phải thường xuyên xác định được lượng tiền dự trữ bắt buộc trên các yếu tố sau:-Tổng số TG của khách hàng trong từng thời gian.-Tỷ lệ bắt buộc theo pháp luật trong thời gian đó là bao nhiêu. Trên cở sở đó xác định được tổng mức dự trữ bắt buộc phải gửi ở NHTƯ, thưỡng xuyên theo dõi, điều chỉnh khoản mục này ở NHTƯ.- Tiền dự trữ của NHTM thường rơi vào 2 tình trạng:-Thiếu: Các NHTM phải vay số tiền dự trữ bắt buộc của các NHTM khác đang thừa để bù vào, hoặc mang TM nộp vào NHTƯ, cũng có thể vay chiết khấu ở NHTƯ để bù vào.

· Quản lý khả năng TM của NHTM:

- TM trong NHTM bao gồm 3 bộ phận:

-Tiền dự trữ

-Tiền mặt đang trong quá trình thu về.

-Tiền gửi ở các NH khác.

Khi quản lý TM NH phải quản lý cả 3 bộ phận đó.

- TM là TS có của NHTM song nó không mang lại các nguồn lợi cho NH hoạt động nhưng lại có 1 va trò quan trọng trong quá trình hoạt động của NHTM vì TM trong hệ thống NHTM vừa bảo đảm thực hiện pháp luật của NN, mặt khác lại bảo đảm khả năng thanh toán thường xuyên cho người gửi tiền. Do vật nó đòi hỏi các NHTM phải xác định thường xuyên, quản lý chặt chẽ khoản mục này.

- Trong quản lý TM, quan trọng nhất là quản lý tiền dự trữ. Các NHTM phải thường xuyên xác định được lượng tiền dự trữ bắt buộc trên các yếu tố sau:

-Tổng số TG của khách hàng trong từng thời gian.

-Tỷ lệ bắt buộc theo pháp luật trong thời gian đó là bao nhiêu.

Trên cở sở đó xác định được tổng mức dự trữ bắt buộc phải gửi ở NHTƯ, thưỡng xuyên theo dõi, điều chỉnh khoản mục này ở NHTƯ.

- Tiền dự trữ của NHTM thường rơi vào 2 tình trạng:

-Thiếu: Các NHTM phải vay số tiền dự trữ bắt buộc của các NHTM khác đang thừa để bù vào, hoặc mang TM nộp vào NHTƯ, cũng có thể vay chiết khấu ở NHTƯ để bù vào.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY