Kết quả ứng dụng mô hình NAM trong MIKE 11 khôi phục số liệu dòng chảy lưu vực sông Gianh - Tỉnh Quảng Bình

Đểhiệu chỉnh môhìnhNAM tìmra bộthôngsốtối ưu cho lưu vực sông Rào Nậytính đến trạm Đồng Tâm,nghiên cứu đã sửdụngsốliệu thực đo 7 nămliên tục (1969-1975) vềmưa (với trọng sốmưa bằng 0,94) và dòng chảy tại trạm Đồng Tâm,bốc hơi tại trạmTuyên Hóa. Do chỉcó 1 trạm đo mưa nên trọng sốcủa trạm đo mưa này được xác định dựa theo bản đồđẳng trịchuẩn mưa năm lưu vực sông Gianh đã được nghiêncứu xây dựng với chuỗi sốliệu mưa năm cập nhật đến 2008 (hình 2) theonguyên tắc: chuẩn mưa năm tại trạm nhân với trọng sốmưa bằng chuẩn mưa năm bình quânlưu vực.

Đểhiệu chỉnh môhìnhNAM tìmra bộ

thôngsốtối ưu cho lưu vực sông Rào Nậytính

đến trạm Đồng Tâm,nghiên cứu đã sửdụngsố

liệu thực đo 7 nămliên tục (1969-1975) vềmưa

(với trọng sốmưa bằng 0,94) và dòng chảy tại

trạm Đồng Tâm,bốc hơi tại trạmTuyên Hóa.

Do chỉcó 1 trạm đo mưa nên trọng sốcủa trạm

đo mưa này được xác định dựa theo bản đồ

đẳng trịchuẩn mưa năm lưu vực sông Gianh đã

được nghiêncứu xây dựng với chuỗi sốliệu

mưa năm cập nhật đến 2008 (hình 2) theo

nguyên tắc: chuẩn mưa năm tại trạm nhân với

trọng sốmưa bằng chuẩn mưa năm bình quân

lưu vực.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY