Kế hoạch Tuần 30 - Toán 7, Thể dục 7

BẬC NHẢY - ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ:

a. Kiến thức

- Bật nhảy: Học sinh biết cách thực hiện chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. Trò chơi: Bật xa tiếp sức.

- Đá cầu: Học sinh biết cách tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân. Tư thế chuyển bị và di chuyển bước đơn ( Sang phải, sang trái )

- Chạy bền: Học sinh biết cách chạy trên địa hình tự nhiên.

b. Kĩ năng

- Bật nhảy: Học sinh thực hiện được chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. Trò chơi: Bật xa tiếp sức

- Đá cầu: Học sinh thực hiện được tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân. Tư thế chuyển bị và di chuyển ( Sang phải, sang trái )

- Chạy bền: Học sinh thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY