Kế hoạch phát triển xã lồng ghép: quy trình lập kế hoạch toàn diện tại Quảng Ngãi

MỤC LỤCTỪVIẾTTẮT.2Tổng quát .11. Giớithiệu.22. Quytrình lập kếhoạch cấp xã của nhànước .32.1 Các bớc chính trong thực hiện lậpkếhoạch phát triển xã .32.2 Các nội dung chính trong k ếhoạch phát triển KTXH xã: .43. Các chương trình đầu tưlớn hiện thờicủa Chính phủtạicác xã .54 Quytrình Lập kếhoạch cósự tham gia (PPP) của RUDEP hiện tại: .75. Các Cấu phần/Hoạt động Chínhcủa RUDEP: .86. Đề nghị các bước chính tronglậpkế hoạch phát triển xã. .96.1 Thànhlập tổ công tác huyện: .96.2 Hớngdẫn viên & Đàotạo hớng dẫn viên: . 106.3 Thànhlập Ban Phát tri ển Xã: . 116.4 Tiến hành điều tra khoanh vùng, PRA và các ho ạt động chơng trình: . 116.5 Lập kếhoạch phát triển thôn có định hớng: . 146.6 Lậpkế hoạch phát triển xã theo địnhhớng: . 156.7 Lập CDP hàng năm: . 166.8 Phê duyệt& Phản Hồi . 186.9 Thực hiện KH phát triển xã hàng năm đã đượcphê duyệt: . 186.10 Theo dõi & đánh giá: . 197.Các nhu cầu nâng cao nănglực: . 208. Kết luận: . 229. Các vấn đề: . 23

MỤC LỤC

TỪVIẾTTẮT.2

Tổng quát .1

1. Giớithiệu.2

2. Quytrình lập kếhoạch cấp xã của nhànước .3

2.1 Các bớc chính trong thực hiện lậpkếhoạch phát triển xã .3

2.2 Các nội dung chính trong k ếhoạch phát triển KTXH xã: .4

3. Các chương trình đầu tưlớn hiện thờicủa Chính phủtạicác xã .5

4 Quytrình Lập kếhoạch cósự tham gia (PPP) của RUDEP hiện tại: .7

5. Các Cấu phần/Hoạt động Chínhcủa RUDEP: .8

6. Đề nghị các bước chính tronglậpkế hoạch phát triển xã. .9

6.1 Thànhlập tổ công tác huyện: .9

6.2 Hớngdẫn viên & Đàotạo hớng dẫn viên: . 10

6.3 Thànhlập Ban Phát tri ển Xã: . 11

6.4 Tiến hành điều tra khoanh vùng, PRA và các ho ạt động chơng trình: . 11

6.5 Lập kếhoạch phát triển thôn có định hớng: . 14

6.6 Lậpkế hoạch phát triển xã theo địnhhớng: . 15

6.7 Lập CDP hàng năm: . 16

6.8 Phê duyệt& Phản Hồi . 18

6.9 Thực hiện KH phát triển xã hàng năm đã đượcphê duyệt: . 18

6.10 Theo dõi & đánh giá: . 19

7.Các nhu cầu nâng cao nănglực: . 20

8. Kết luận: . 22

9. Các vấn đề: . 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY