Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai: Khó khăn và thách thức

 Là tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam.  phía Bắc giáp tỉnh Vân Nam Trung Quốc - đường biên giới dài hơn 200 km.  Diện tích 6.357 km2, toàn tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng, mật độ sông suối khá dày, độ dốc lưu vực lớn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC