Kế hoạch bài dạy môn Tin học 8 - Tiết 32: Bài tập

2. Chuẩn bị của GV và HS:

2.1. Chuẩn bị của GV:

- Giáo án, sách giáo khoa, bảng phụ, phòng máy tính

2.2. Chuẩn bị của HS:

- Ôn lại kiến thức đã học

3. Tổ chức các hoạt động học tập:

3.1. Ổn định lớp: (1 phút)

3.2. Kiểm tra bài cũ:không thực hiện

3.3. Tiến hành bài học:

Hoạt động 1: Bài tập 1 (40 phút)

a. Phương pháp: höôùng daãn, thảo luận nhóm

b. Các bước của hoạt động:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY