Kế hoạch bài dạy môn Tin học 8 - Tiết 11 đến tiết 15

1. Mục tiêu:

1.1.Kiến thức:

- Củng cố kiến thức cơ bản về kiểu dữ liệu, các phép toán với kiểu dữ liệu số, các phép so sánh và giao tiếp giữa người và máy.

1.2. Kỹ năng:

- Reøn luyeän chuyển từ công thức toán học sang Pascal và ngược lại

- Đọc và hiểu câu lệnh trong chương trình

1.3. Thái độ:

- Nghiêm túc, tích cực trả lời các câu hỏi

2. Chuẩn bị của GV và HS:

2.1. Chuẩn bị của GV:

- Giáo án, sách giáo khoa, bảng phụ

2.2. Chuẩn bị của HS:

- Xem tröôùc baøi ôû nhaø.

3. Tổ chức các hoạt động học tập:

3.1. Ổn định lớp: (1 phút)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY