Kế hoạch bài dạy môn Tin học 8 - Tiết 1 đến tiết 14

1. Mục tiêu:

1.1.Kiến thức:

- Bước đầu làm quen với môi trường lập trình Turbo Pascal, nhận diện màn hình soạn thảo, cách mở các bản chọn và chọn lệnh.

- Soạn thảo được một chương trình Pascal đơn giản.

- Biết sự cần thiết phải tuân thủ quy định của ngôn ngữ lập trình

1.2. Kỹ năng:

- Thực hiện được các thao tác mở các bảng chọn và chọn lệnh

1.3. Thái độ:

- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

2. Chuẩn bị của GV và HS:

2.1. Chuẩn bị của GV:

- GV: Sách giáo khoa, giáo án, phòng máy tính

2.2. Chuẩn bị của HS:

- Xem tröôùc baøi ôû nhaø.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY