Kỹ thuật đo và xử lý tính toán bình sai kết quả đo GPS

MỤC LỤCMỤC LỤC 1MỞ ĐẦU 3CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU GPS 4I.1 GIỚI THIỆU CHUNG: 4I.1.1 Phần điều khiển (Control Segment): 4I.1.2. Phần không gian (Space Segment): 4I.1.2.1 Chòm vệ tinh GPS: 4I.1.2.2 Cấu trúc tín hiệu GPS 4I.1.3. Phần sử dụng (User Segment): 5I.1.3.1 Các bộ phận của một thiết bị GPS trong phần sử dụng. 5I.1.3.2 Những bộ phận chính của máy thu GPS. 5I.2 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG GPS: 6I.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH VỊ BẰNG HỆ THỐNG GPS 7I.3.1 Phép định vị tĩnh và định vị động. 7I.3.2 Phép định vị tương đối. 7I.3.3 Phép định vị nhiều máy thu. 8I.3.4 Phép định vị động tương đối 8I.3.5 Cấu hình hình học GPS và độ chính xác. 8I.3.6 Độ suy giảm chính xác. 9I.4. CÁC NGUỒN SAI SỐ TRONG KẾT QUẢ ĐO GPS 9I.4.1 Sai số do đồng hồ. 9I.4.2 Sai số do quĩ đạo vệ tinh 9I.4.3 Sai số do tầng điện ly và tầng đối lưu 9I.4.4 Sai số do nhiễu tín hiệu: 9I.5 CÁC ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU GPS 101.5.1 Các ứng dụng trong trắc địa và bản đồ mặt đất 10I.5.2 Các ứng dụng trong giao thông và thông tin trên mặt đất 10I.5.3 Các ứng dụng trong trắc địa và bản đồ trên biển: 10I.5.4 Các ứng dụng trong giao thông và hải dương học trên biển 11I.5.5 Các ứng dụng trong trắc địa và bản đồ hàng không 11I.5.6 Ứng dụng trong giao thông hàng không 11I.5.7 Các ứng dụng trong thám hiểm không gian 11I.5.8 Các ứng dụng trong việc nghỉ ngơi giải trí. 11I.5.9 Các ứng dụng trong quân đội 11I.6 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ GPS ĐO TĨNH TRONG GIAI ĐOẠN 1990 ĐẾN NAY 12I.6.1 Nâng cao độ chính xác đo tĩnh thông qua các biện pháp hạn chế sai số đo: 12I.6.2 Nâng cao độ chính xác tính toán nhờ các thuật toán mới: 13I.6.3 Nâng cao khả năng công nghệ của GPS: 13CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT KỸ THUẬT ĐO 14II.1 ĐỒ HÌNH VỆ TINH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG. 14II.2 ĐỒ HÌNH LƯỚI TRẮC ĐỊA ĐO BẰNG CÔNG NGHỆ GPS. 14II.3 ĐO GPS. 16II.4 XỬ LÝ KHÁI LƯỢC CÁC TRỊ ĐO GPS (TÍNH BASELINES) 17II.4.1 Nguyên lý tính cạnh (tính baselines) 17II.4.2 Phần mềm tính khái lược (tính cạnh) 18II.5 BÌNH SAI LƯỚI TRẮC ĐỊA ĐO BẰNG CÔNG NGHỆ GPS. 20II.6 VẤN ĐỀ XÁC ĐỊNH ĐỘ CAO ĐO BẰNG CÔNG NGHỆ GPS. 21CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ ĐO VÀ XỬ LÝ TÍNH TOÁN BÌNH SAI KẾT QUẢ ĐO GPS ĐỂ THÀNH LẬP CÁC MẠNG LƯỚI TRẮC ĐỊA 23(Theo công nghệ GPS của hãng Trimble Navigation) 23TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU GPS 4

I.1 GIỚI THIỆU CHUNG: 4

I.1.1 Phần điều khiển (Control Segment): 4

I.1.2. Phần không gian (Space Segment): 4

I.1.2.1 Chòm vệ tinh GPS: 4

I.1.2.2 Cấu trúc tín hiệu GPS 4

I.1.3. Phần sử dụng (User Segment): 5

I.1.3.1 Các bộ phận của một thiết bị GPS trong phần sử dụng. 5

I.1.3.2 Những bộ phận chính của máy thu GPS. 5

I.2 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG GPS: 6

I.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH VỊ BẰNG HỆ THỐNG GPS 7

I.3.1 Phép định vị tĩnh và định vị động. 7

I.3.2 Phép định vị tương đối. 7

I.3.3 Phép định vị nhiều máy thu. 8

I.3.4 Phép định vị động tương đối 8

I.3.5 Cấu hình hình học GPS và độ chính xác. 8

I.3.6 Độ suy giảm chính xác. 9

I.4. CÁC NGUỒN SAI SỐ TRONG KẾT QUẢ ĐO GPS 9

I.4.1 Sai số do đồng hồ. 9

I.4.2 Sai số do quĩ đạo vệ tinh 9

I.4.3 Sai số do tầng điện ly và tầng đối lưu 9

I.4.4 Sai số do nhiễu tín hiệu: 9

I.5 CÁC ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU GPS 10

1.5.1 Các ứng dụng trong trắc địa và bản đồ mặt đất 10

I.5.2 Các ứng dụng trong giao thông và thông tin trên mặt đất 10

I.5.3 Các ứng dụng trong trắc địa và bản đồ trên biển: 10

I.5.4 Các ứng dụng trong giao thông và hải dương học trên biển 11

I.5.5 Các ứng dụng trong trắc địa và bản đồ hàng không 11

I.5.6 Ứng dụng trong giao thông hàng không 11

I.5.7 Các ứng dụng trong thám hiểm không gian 11

I.5.8 Các ứng dụng trong việc nghỉ ngơi giải trí. 11

I.5.9 Các ứng dụng trong quân đội 11

I.6 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ GPS ĐO TĨNH TRONG GIAI ĐOẠN 1990 ĐẾN NAY 12

I.6.1 Nâng cao độ chính xác đo tĩnh thông qua các biện pháp hạn chế sai số đo: 12

I.6.2 Nâng cao độ chính xác tính toán nhờ các thuật toán mới: 13

I.6.3 Nâng cao khả năng công nghệ của GPS: 13

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT KỸ THUẬT ĐO 14

II.1 ĐỒ HÌNH VỆ TINH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG. 14

II.2 ĐỒ HÌNH LƯỚI TRẮC ĐỊA ĐO BẰNG CÔNG NGHỆ GPS. 14

II.3 ĐO GPS. 16

II.4 XỬ LÝ KHÁI LƯỢC CÁC TRỊ ĐO GPS (TÍNH BASELINES) 17

II.4.1 Nguyên lý tính cạnh (tính baselines) 17

II.4.2 Phần mềm tính khái lược (tính cạnh) 18

II.5 BÌNH SAI LƯỚI TRẮC ĐỊA ĐO BẰNG CÔNG NGHỆ GPS. 20

II.6 VẤN ĐỀ XÁC ĐỊNH ĐỘ CAO ĐO BẰNG CÔNG NGHỆ GPS. 21

CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ ĐO VÀ XỬ LÝ TÍNH TOÁN BÌNH SAI KẾT QUẢ ĐO GPS ĐỂ THÀNH LẬP CÁC MẠNG LƯỚI TRẮC ĐỊA 23

(Theo công nghệ GPS của hãng Trimble Navigation) 23

TÀI LIỆU THAM KHẢO 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY