Hướng dẫn học sinh THCS giải bài tập định lượng - vật lý

Nhiều khi học sinh thuộc những định nghĩa, định lý, quy tắc nhưng vẫn không giải bài tậpnguyên nhân là không biết lập luận để vận dụng chúng. Khi ta yêu cầu học sinh vận dụng các kiến thức vật lý để giải bài tập có nghĩa là yêu cầu các em thiết lập mối quan hệ giữa các kiến thức mà các em đã học vào một trường hợp cụ thể. Hiện tượng cụ thể trong thực tế rất đa dạng và nhiều hiện tượng trải qua nhiều giai đoạnbị chi phối bởi nhiều nguyên nhân, nhiều quy luật. Cần phải phân tích được sự phức tạp đó và thực hiện lập luận một cách đúng quy tắc thì kết quả thu được mới chắc chắn. Bởi vậy việc rèn luyện cho học sinh biết phân tích, suy luận là rất quan trọng, cần thiết, phải làm một cách kiên trì, có kế hoạch tạo thói quen, thành nếp suy nghĩ của học sinh, không để cho học sinh hoàn toàn mò mầm một cách tự phát. Đối với học sịnh THCS chưa thể giới thiệu cho các em một cách tường minh các phương pháp suy luận, lô gíc hay các phương pháp nhận thức vật lý. Nhưng bản thân giáo viên thì phải biết để hướng dẫn cho học sinh thực hiện theo phương pháp đó mỗi khi có cơ hội. Qua nhiều lần như vậy sẽ hình thành ở học sinh thói quen, nếp suy nghĩ khoa học.

Nhiều khi học sinh thuộc những định nghĩa, định lý, quy tắc nhưng vẫn

không giải bài tậpnguyên nhân là không biết lập luận để vận dụng chúng. Khi

ta yêu cầu học sinh vận dụng các kiến thức vật lý để giải bài tập có nghĩa là

yêu cầu các em thiết lập mối quan hệ giữa các kiến thức mà các em đã học vào

một trường hợp cụ thể. Hiện tượng cụ thể trong thực tế rất đa dạng và nhiều

hiện tượng trải qua nhiều giai đoạnbị chi phối bởi nhiều nguyên nhân, nhiều

quy luật. Cần phải phân tích được sự phức tạp đó và thực hiện lập luận một

cách đúng quy tắc thì kết quả thu được mới chắc chắn. Bởi vậy việc rèn luyện

cho học sinh biết phân tích, suy luận là rất quan trọng, cần thiết, phải làm một

cách kiên trì, có kế hoạch tạo thói quen, thành nếp suy nghĩ của học sinh,

không để cho học sinh hoàn toàn mò mầm một cách tự phát. Đối với học sịnh

THCS chưa thể giới thiệu cho các em một cách tường minh các phương pháp

suy luận, lô gíc hay các phương pháp nhận thức vật lý. Nhưng bản thân giáo

viên thì phải biết để hướng dẫn cho học sinh thực hiện theo phương pháp đó

mỗi khi có cơ hội. Qua nhiều lần như vậy sẽ hình thành ở học sinh thói quen,

nếp suy nghĩ khoa học.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY