Hội thảo Đánh giá một đơn xin vay vốn có kỳ hạn của doanh nghiệp vừa và nhỏ

THẨM ĐỊNH HỒSƠXIN VAY VỐN TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ(ELTA)Nội dung Trang Phần 1 Đặc điểm và nhu cầu tài chính của 2 doanh nghiệp SME của Việt Nam Phần 2 Tiếp nhận hồsơxin vay vốn của doanh nghiệp SME 7 và các nguồn thông tin sẵn có đối với các tổchức tín dụng Phần 3 Đánh giá các thông tin định tính bao gồm cảviệc thăm khách 12hàng Phần 4 Các xem xét vềkếtoán 15 Phần 5 Phân tích kết quảtài chính 18 Phần 6 Diễn giải các hệsố, chỉbáo và xu hướng tài chính 25 Phần 7 Các phương pháp dựbáo thất bại trong kinh doanh 29 Phần 8 Thu thập thông tin tài chính giữa kỳ31 Phần 9 Mởrộng mô hình phân tích SWOT 32 Phần 10 Dựbáo - Môi trường hoạt động 35 Phần 11 Thẩm định dựán 40 Phần 12 Đánh giá tài sản đảm bảo 56 Phần 13 Xếp hạng rủi ro đối với các doanh nghiệp SME 59 Phần 14 Viết báo cáo thẩm định tín dụng 62

THẨM ĐỊNH HỒSƠXIN VAY VỐN TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP

VỪA VÀ NHỎ(ELTA)

Nội dung Trang

Phần 1 Đặc điểm và nhu cầu tài chính của 2

doanh nghiệp SME của Việt Nam

Phần 2 Tiếp nhận hồsơxin vay vốn của doanh nghiệp SME 7

và các nguồn thông tin sẵn có đối với các tổchức tín dụng

Phần 3 Đánh giá các thông tin định tính bao gồm cảviệc thăm khách 12

hàng

Phần 4 Các xem xét vềkếtoán 15

Phần 5 Phân tích kết quảtài chính 18

Phần 6 Diễn giải các hệsố, chỉbáo và xu hướng tài chính 25

Phần 7 Các phương pháp dựbáo thất bại trong kinh doanh 29

Phần 8 Thu thập thông tin tài chính giữa kỳ31

Phần 9 Mởrộng mô hình phân tích SWOT 32

Phần 10 Dựbáo - Môi trường hoạt động 35

Phần 11 Thẩm định dựán 40

Phần 12 Đánh giá tài sản đảm bảo 56

Phần 13 Xếp hạng rủi ro đối với các doanh nghiệp SME 59

Phần 14 Viết báo cáo thẩm định tín dụng 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY